MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP – CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC KH&CN QUỐC GIA

1. Hiện tại Quỹ có bao nhiêu nội dung thuộc chương trình nâng cao năng lực KH&CN quốc gia? Những chương trình nào đang triển khai trong thực tế? Theo Thông tư 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/5/2015, Quỹ có thể tổ chức 09 nội dung thuộc chương trình nâng cao KH&CN quốc gia. – Tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế dành cho nhà khoa học trẻ – Tham dự và […]

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP – CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CƠ BẢN

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI, THÀNH VIÊN NHÓM NGHIÊN CỨU  1. Đề tài nghiên cứu cơ bản có thể có người nước ngoài làm thành viên tham gia đề tài được không? Nhà khoa học nước ngoài có thể tham gia đề tài NCCB với vai trò là thành viên nhóm nghiên cứu. Bên cạnh đó, đề tài có thể thuê nhà khoa học nước ngoài theo hình thức thuê chuyên gia. Trong trường hợp nhiệm vụ có nhu cầu thuê […]

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Các loại tài trợ của quỹ đối với các nhà nghiên cứu? Điều kiện để được tài trợ là gì? Hiện nay, Quỹ đã và đang triển khai một số chương trình tài trợ, hỗ trợ bao gồm: Chương trình Nghiên cứu cơ bản (Thông tư 37/2014/TT-BKHCN); Chương trình Nghiên cứu ứng dụng (Thông tư 15/2016/TT-BKHCN); Chương trình Đột xuất, tiềm năng (Thông tư 40/2014/TT-BKHCN); Chương trình cho vay (Thông tư 14/2016/TT-BKHCN), Bảo lãnh vốn vay; Các hoạt động […]