Danh mục các đề tài NCCB trong KHXH & NV do Quỹ tài trợ năm 2014

Ngày 27 tháng 10 năm 2014, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 75 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2014 theo Quyết định số 109/QĐ-HĐQL-NAFOSTED. Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê […]

Thông báo về việc báo cáo định kỳ đề tài KHXH 2013

Theo Quy định về tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài đã triển khai thực hiện bắt đầu từ năm 2013, Quỹ đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài lập báo […]

Học bổng Song phương Bỉ 2015-2016

Học bổng song phương Bỉ là học bổng của chính phủ Bỉ dành cho các cán bộ trẻ tuổi trên mọi miền đất nước Việt Nam mong muốn theo học các khoá đào tạo thạc sỹ tại các trường đại học của Bỉ nhằm tiếp thu kiến thức và chuyên môn mới để đóng góp vào sự phát triển của nước nhà. Chương trình Học bổng song phương năm học 2015-2016 đã bắt đầu mở. Dự kiến sẽ có 30 suất học bổng thạc sỹ toàn phần được cấp. Hồ […]

Quỹ Newton thông báo chương trình hỗ trợ hợp tác nghiên cứu ngăn hạn tại Vương quốc Anh

Hạn nộp hồ sơ: 22-24/10/2014 Quỹ Newton là một chương trình hợp tác phát triển chính thức về khoa học và đổi mới sáng tạo giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh trong thời gian 5 năm bắt đầu từ năm 2014. Trong khuôn khổ Quỹ Newton, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đang phối hợp với Viện Hàn lâm Anh quốc (British Academy) và Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng […]

Cơ hội nộp hồ sơ chương trình trao đổi nghiên cứu (Travel Grants) “Kết nối các nhà khoa học trẻ” do Hội đồng Anh tổ chức

(Lưu ý: các đề xuất nộp cho British Council Travel Grants có thể sẽ được xem xét thụ hưởng hỗ trợ của Quỹ NAFOSTED) Hội đồng Anh xin được phép nhắc lại về việc nộp hồ sơ chương trình trao đổi nghiên cứu “Kết nối các nhà khoa học trẻ”.  Chương trình sẽ kết thúc việc nhận hồ sơ vào ngày 30/9/2014. Được triển khai theo dự án Quỹ Newton*, chương trình “Kết nối các nhà khoa học trẻ” là […]

Thông báo về việc cấp kinh phí năm 2014

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo: Hiện nay, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc đã được Bộ Tài chính  cấp vốn ngân sách bổ sung năm 2014. Do vậy, Qũy sẽ cấp kinh phí  năm 2014 cho các đề tài nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Qũy tài trợ. Thời gian cấp kinh phí: Từ 03 – 30/9/2014 Các nhiệm vụ cấp kinh phí: Đề tài NCCB trong KHTN […]

THÔNG BÁO (Về việc ghi nhận sự tài trợ của Quỹ NAFOSTED)

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia có quy định đối với các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ, sản phẩm là bài báo khoa học hay sách chuyên khảo khi công bố phải được ghi nhận sự tài trợ của Quỹ. Quy định này cũng được thể hiện thành điều khoản trong các hợp đồng khoa học khi các tổ chức, cá nhân nhà khoa học ký với Quỹ. […]

Thông báo về việc đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện đề tài NCCB do Quỹ tài trợ

Căn cứ Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014của Chính phủ về Hoạt động Thông tin Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia xin thông báo: Kể từ ngày 1/6/2014, tất cả các đề tài NCCB do Quỹ tài trợ sau khi được nghiệm thu Đạt phải đăng ký và lưu giữ kết quả nghiên cứu của đề tài tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công […]

Kết quả phê duyệt danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ do doanh nghiệp thực hiện theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ được xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện từ Quỹ Nafosted

Ngày 18 tháng 02 năm 2014, Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt danh mục 20 đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ do các doanh nghiệp đăng ký thực hiện theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ được xem xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted). Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị […]

Thông báo về việc tạm ứng kinh phí để thực hiện đề tài, dự án KH&CN do Quỹ tài trợ

Thực hiện theo công văn số 1669/BTC-HCSN của Bộ tài chính ngày 07/02/2014 về việc tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài, dự án KH&CN; Quỹ PTKH&CN QG sẽ cấp kinh phí cho các đề tài dự án đợt một là 50% kể từ ngày 14/02/2014; Đối với các đề tài được cấp kinh phí đợt 1 theo công văn số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ tài chính thì chỉ được cấp kinh phí đợt 1 là 30% Quỹ […]

1 9 10 11 12 13 14