HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH HÓA HỌC CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Danh sách Hội đồng khoa học ngành Hóa học:
STT Họ và tên Chức danh khoa học Chức danh trong HĐKH Cơ quan công tác
1 Châu Văn Minh GS.TS Chủ tịch Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – VAST
2 Phạm Hùng Việt GS.TS Phó chủ tịch ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN
3 Phan Văn Kiệm TS Thư ký khoa học Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – VAST
4 Huỳnh Đăng Chính TS Thành viên ĐH Bách khoa HN
5 Trần Thị Đà PGS.TS Thành viên ĐH Sư phạm HN
6 Phan Minh Giang PGS.TS Thành viên ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN
7 Nguyễn Thị Minh Huệ TS Thành viên ĐH Sư phạm Hà Nội
8 Trần Thị Ngọc Lan TS Thành viên ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGTPHCM
9 Nguyễn Hải Nam TS Thành viên ĐH Dược Hà Nội
10 Dương Tuấn Quang TS Thành viên ĐH Sư phạm – ĐH Huế
11 Trần Văn Sung GS.TSKH Thành viên Viện Hóa học – VAST