- Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - https://nafosted.gov.vn -

Thông báo điều chỉnh kế hoạch triển khai chương trình hợp tác NAFOSTED – The UK Academies năm 2020

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) và Viện Hàn lâm Anh Quốc (British Academy – BA), Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering – RAEng), theo kế hoạch ban đầu, Quỹ sẽ tiếp tục triển khai 02 đợt tiếp nhận hồ sơ vào các tháng 4 và tháng 10/2020.

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 hiện nay đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, để đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như an toàn cho các nhà khoa học, Quỹ đã điều chỉnh kế hoạch triển khai chương trình, theo đó sẽ tạm thời hoãn việc tiếp nhận các hồ sơ đăng ký tham gia. Dựa trên tình hình dịch thực tế, Quỹ sẽ có thông báo tiếp theo về thời gian tiếp tục tiếp nhận hồ sơ.

Tin: Hoàng Thanh Vân