- Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - https://nafosted.gov.vn -

Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2021

Ngày 21/7/2021, Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia đã thông báo tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu bản trong lĩnh vực Khoa học hội và nhân văn năm 2021, theo đó thời gian tiếp nhận hồ  từ ngày 16/8/2021 đến 17h00 ngày 16/9/2021.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ đăng đề tài đến 17h00 ngày 30/9/2021 (thứ Năm) để các nhà khoa học thời gian hoàn thiện hồ đăng ký tham gia chương trình nghiên cứu bản trong KHXH&NV.  

Quỹ khuyến khích các tổ chức/ nhân sử dụng hồ sơ chữ số. Hướng dẫn sử dụng hồ ký số nhà khoa học thể tham khảo tại đây.

Trường hợp cần hỗ trợ khi sử dụng hệ thống trực tuyến OMS của Quỹ xin vui lòng liên hệ:

Email: it.nafosted@most.gov.vn.

Điện thoại: 02439367750 (máy lẻ 801/802)

hoặc hotline 0328 332 518/ 0327 087 518 (trong thời gian giãn cách hội).

Trân trọng thông báo để các tổ chức KHCN/ nhân nhà khoa học được biết.

Phòng KHXH&NV – Nguyễn Quỳnh Hoa