Văn bản do Quỹ ban hành

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành  
1 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Phê duyệt Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV).

08/11/2017 Tải về
2 73/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Phê duyệt danh mục tạp chí quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

19/05/2016 Tải về
3 95/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Danh mục Hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2016

24/6/2016 Tải về
4 31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Phê duyệt và ban hành các danh mục tạp chí uy tín trong lĩnh vực KHTN&KT theo quy định tại TT 37/2014/BKHCN

30/03/2016 Tải về
5 156/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Công bố danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2015

28/08/2015 Tải về
6 Kèm theo QĐ 68/QĐ-HĐQLQ-NAFOSTED

Hướng dẫn thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ (Kèm theo Quyết định số 68/QĐ-HĐQLQ-NAFOShttps://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/down/Kem-theo-QD-68QD-HDQLQ-NAFOSTED-23/TED ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ)

04/10/2013 Tải về
7 04/QĐ-HĐQLQ

Danh mục hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ năm 2009 bao gồm các hương ưu tiên tài trợ trong lĩnh vực toán học, tin học, cơ học, vật lý, khoa học sự sống, khoa học về trái đất

24/12/2008 Tải về