Print This Post

48 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022

Ngày 31/12/2021, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã hoàn thành tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022. Quỹ đã nhận được tổng số 48 hồ sơ trong 08 ngành thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Ngành Vật lý có 17 hồ sơ đăng ký, là ngành có nhiều hồ sơ đăng ký nhất. Số hồ sơ được các tổ chức, cá nhân đề cử tham gia Giải thưởng là 18 hồ sơ, chiếm 37,5% tổng số hồ sơ đăng ký. Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, trong năm 2022 việc xét chọn Giải thưởng Tạ Quang Bửu tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong thời gian tới, Cơ quan Điều hành Quỹ sẽ kiểm tra tính hợp lệ và chuẩn bị tổ chức đánh giá xét chọn các hồ sơ tại các Hội đồng khoa học chuyên ngành của Quỹ và Hội đồng Giải thưởng. Giải thưởng dự kiến được công bố, trao tặng cho các nhà khoa học vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2022).

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2020: Vinh danh các nhà khoa học tài năng và những tấm gương chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

Được tổ chức từ năm 2014, Giải thưởng Tạ Quang Bửu đã nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học nói chung và các nhà khoa học trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật nói riêng. Hằng năm, Cơ quan điều hành Quỹ đã nhận được số lượng hồ sơ đăng ký Giải thưởng trung bình từ 40 đến trên 50 hồ sơ. Sau 8 năm tổ chức, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao tặng Giải thưởng cho 20 nhà khoa học, trong đó có 16 nhà khoa học nhận Giải thưởng chính và 04 nhà khoa học nhận Giải thưởng trẻ.

Tin: Phòng KHTN&KT