Tin tức

Thành lập các Hội đồng khoa học Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia nhiệm kỳ 2022-2024

Ngày 29/12/2022, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ ký Quyết định số 77/QÐ-HÐQL-NAFOSTED về việc thành lập 08 Hội đồng khoa học ngành nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật nhiệm kỳ 2022-2024. Các Hội đồng khoa học (HĐKH) gồm 72 nhà khoa học có chuyên môn và uy tín cao, được cộng đồng khoa học tín nhiệm, bình chọn. Các thành viên...

Tin tức – Sự kiện

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Ngày 14/12/2022, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 83 đề tài nghiên cứu cơ bản (NCCB) trong khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) được Quỹ tài trợ (Quyết định số 69/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 14/12/2022). Đây là các đề tài được các Hội đồng khoa học NCCB trong KHXH&NV của Quỹ đánh giá xét...

Thông báo, Thông báo tài trợ, Tin tức

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Ngày 14/12/2022, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 190 đề tài nghiên cứu cơ bản (NCCB) trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật (KHTN&KT) được Quỹ tài trợ (Quyết định số 70/QĐ-HĐQL-NAFOSTED), trong đó có 04 đề tài do nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện. Đây là các đề tài được các Hội...

Thông báo, Thông báo tài trợ, Tin tức, Tin tức – Sự kiện

Thông báo tiếp nhận Báo cáo định kỳ đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật và đề tài NAFOSTED – FWO do Quỹ tài trợ

Theo Quy định quản lý nhiệm vụ do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ và hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký giữa Quỹ với các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, Quỹ tổ chức đánh giá định kỳ tình hình thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật...

Thông báo, Tin tức, Tin tức – Sự kiện

Thông báo tiếp nhận Báo cáo định kỳ và cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài thuộc chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – SNSF thực hiện từ năm 2021

Theo Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) tài trợ, Quỹ chuẩn bị tổ chức đánh giá định kỳ (lần 1) tình hình thực hiện các đề tài thuộc chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – SNSF năm 2021. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với tổ chức chủ trì...

Thông báo, Tin tức, Tin tức – Sự kiện

Triển khai đánh giá xét chọn đề tài Nghiên cứu ứng dụng năm 2022

Ngày 10/12/2022 tại Hà Nội, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) tổ chức Gặp mặt Hội đồng khoa học Nghiên cứu ứng dụng (HĐKH) và triển khai đánh giá xét chọn đề tài Nghiên cứu ứng dụng Quỹ tiếp nhận hồ sơ năm 2022. Tham dự buổi Gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch HĐQL...

Tin hoạt động của Quỹ, Tin tức, Tin tức – Sự kiện

Hội nghị chuyên đề về tổ chức và triển khai đề tài do Quỹ tài trợ

Hội nghị chuyên đề về tổ chức và triển khai đề tài do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) tài trợ được tổ chức tại Hà Nội ngày 7/12/2022 vừa qua đã thu hút sự tham dự của ~200 đại biểu là nhà khoa học, nhà quản lý nhiệm vụ do Quỹ tài trợ ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Trường...

Tin hoạt động của Quỹ, Tin tức, Tin tức – Sự kiện