Tin tức

Đánh giá xét chọn 259 hồ sơ đề nghị tài trợ chương trình NCCB trong KHTN&KT đợt 1 năm 2019

Ngày 26/1/2019 tại Hà Nội, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Quỹ) tổ chức Hội nghị triển khai đánh giá xét chọn đề tài Nghiên cứu cơ bản (NCCB) trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật (KHTN&KT) đợt 1 năm 2019. Trong đợt này, Quỹ đã tiếp nhận 259 hồ sơ đề nghị tài trợ ở tất cả 8 lĩnh vực, trong đó Vật lý có số lượng...

Tin hoạt động của Quỹ, Tin tức – Sự kiện

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài thuộc Chương trình hợp tác NAFOSTED – RCUK được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2018

Ngày 23/10/2018, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 04 đề tài thuộc Chương trình hợp tác giữa Quỹ và Hội đồng nghiên cứu Anh quốc RCUK được tài trợ thực hiện từ năm 2018 (Quyết định số 185/QĐ-HĐQL-NAFOSTED). Danh mục các đề tài được phê duyệt Sau khi tổ chức rà soát kinh phí các đề tài thuộc...

Thông báo, Thông báo tài trợ, Tin tức, Tin tức – Sự kiện

Thông báo Phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, bắt đầu thực hiện từ năm 2019 (đợt 1)

Ngày 28/01/2019, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục gồm 37 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, bắt đầu thực hiện từ năm 2019 (đợt 1). Danh sách các đề tài phê...

Thông báo, Thông báo tài trợ, Tin tức, Tin tức – Sự kiện

Thông tin về hồ sơ Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Ngày 31/12/2018, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã hoàn thành tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019. Quỹ đã nhận được tổng số 45 hồ sơ trong 08 ngành thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, trong năm 2019 việc xét...

Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Thông báo, Tin tức, Tin tức – Sự kiện

Thông báo về việc Báo cáo định kỳ và cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2017 (đợt 1)

Theo Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo, Quỹ dự kiến tổ chức đánh giá định kỳ tình hình thực hiện các đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT do Quỹ tài trợ năm 2017 (đợt 1). Kính đề nghị các chủ nhiệm...

Thông báo, Thông báo tài trợ, Tin tức, Tin tức – Sự kiện

Thông báo tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ thực hiện từ năm 2019 đợt II

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia công bố tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ thực hiện từ năm 2019 đợt II. Thời hạn nhận hồ sơ đánh giá xét chọn đợt này: trước 17h00 ngày 29/3/2019. I. Mục tiêu tài trợ - Tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học...

Thông báo, Thông báo tài trợ, Tin tức, Tin tức – Sự kiện

Thông báo về việc báo cáo định kỳ và cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn bắt đầu thực hiện từ năm 2017

Theo Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài đã triển khai thực hiện bắt đầu từ năm 2017 (đợt ký hợp đồng tháng 11 và 12/2017), Quỹ đề nghị các Chủ nhiệm...

Thông báo, Tin tức, Tin tức – Sự kiện