LOGO NAFOSTED

Tổ chức khoa học, nhà khoa học có thể sử dụng logo NAFOSTED trong các ấn phẩm khoa học, các công bố khoa học do Quỹ tài trợ, hỗ trợ.

Khi sử dụng logo, các tổ chức, cá nhân cần lưu ý để đảm bảo:

– Sử dụng file tiêu chuẩn của NAFOSTED

– Sử dụng màu sắc quy định của NAFOSTED

– Các thay đổi đều có thể ảnh hưởng đến kiểu dáng, tỷ lệ tiêu chuẩn và sự nhất quán của logo.

Một số ví dụ điển hình của việc sử dụng không chính xác của logo được minh họa dưới đây:

A – Sử dụng màu không đúng quy chuẩn
B – Sử dụng kiểu dáng không đúng quy chuẩn
C – Sử dụng hiệu ứng không đúng cách
D – Sử dụng trên màu nền, ảnh nền quá nhiều chi tiết.

 

Logo NAFOSTED tiếng Việt

Logo NAFOSTED tiếng Anh