Hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Mục tiêu chương trình

 • Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, hỗ trợ trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế, tạo dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, hội nhập quốc tế nhằm nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.
 • Thu hút các nguồn lực nước ngoài (tài chính và nhân lực khoa học trình độ cao) cho nghiên cứu khoa học của Việt Nam.
 • Tăng cường kết nối, phát triển mạng lưới hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tài trợ nghiên cứu khoa học của Việt Nam.

2. Các chương trình đang triển khai

HỢP TÁC SONG PHƯƠNG NAFOSTED – FWO

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài thuộc Chương trình tài trợ song phương NAFOSTED – FWO (Bỉ) 2022

Biên bản thỏa thuận hợp tác song phương giữa NAFOSTED và FWO năm 2009

Biên bản thỏa thuận hợp tác song phương giữa NAFOSTED và FWO năm 2012

Biên bản thỏa thuận hợp tác song phương giữa NAFOSTED và FWO năm 2016

 • Bắt đầu triển khai từ năm 2009
 • Đối tác: Quỹ Nghiên cứu vùng Flanders, Vương quốc Bỉ
 • Hợp tác tài trợ cho nhóm nghiên cứu Việt Nam và Bỉ thực hiện các đề tài hợp tác nghiên cứu thuộc phạm vi tài trợ của cả hai quỹ
 • Kinh phí cam kết: 300.000 Euro/năm/bên
 • Nhận hồ sơ 03 năm/lần theo thông báo tiếp nhận chung của cả hai bên.

HỢP TÁC SONG PHƯƠNG NAFOSTED – DFG

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – DFG năm 2022

Biên bản thỏa thuận hợp tác song phương giữa NAFOSTED và DFG

 • Bắt đầu triển khai từ năm 2010
 • Đối tác: Quỹ Khoa học Cộng hòa liên bang Đức
 • Hợp tác tài trợ cho nhóm nghiên cứu Việt Nam và Đức thực hiện các đề tài hợp tác nghiên cứu thuộc phạm vi tài trợ của cả hai quỹ; hỗ trợ tổ chức tọa đàm; hỗ trợ nhà khoa học Việt Nam và Đức thực tập nghiên cứu ngắn hạn

HỢP TÁC SONG PHƯƠNG NAFOSTED – IFS

 

 • Bắt đầu triển khai từ năm 2012
 • Đối tác: Quỹ Khoa học quốc tế, Thụy Điển
 • Hợp tác hỗ trợ tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam, tài trợ nhà khoa học trẻ, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý khoa học & công nghệ cho NAFOSTED thông qua các đợt trao đổi, đào tạo giữa hai quỹ.

HỢP TÁC SONG PHƯƠNG NAFOSTED – BC

 

Biên bản thỏa thuận hợp tác song phương giữa NAFOSTED và BC năm 2014 

Biên bản thỏa thuận hợp tác song phương giữa NAFOSTED và BC năm 2017

 • Bắt đầu triển khai từ năm 2014
 • Đối tác: Hội đồng Anh Hà Nội
 • Hợp tác đồng hỗ trợ nhà khoa học Việt Nam và Anh thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại nước đối tác trong thời gian từ 01 – 06 tháng, trong 05 lĩnh vực nghiên cứu theo thỏa thuận chung bao gồm: Khoa học sức khỏe và khoa học sự sống; Môi trường và an ninh năng lượng; Khoa học xã hội và nhân văn; Công nghệ nông nghiệp; Kỹ thuật số, đổi mới và sáng tạo
 • Nhận hồ sơ theo các đợt tiếp nhận chung được thông báo trên trang web của NAFOSTED và BC.

HỢP TÁC SONG PHƯƠNG NAFOSTED – The UK ACADEMIES

 

Biên bản thỏa thuận hợp tác song phương giữa NAFOSTED và The UK Academies

Biên bản gia hạn hợp tác song phương giữa NAFOSTED và The UK Academies

 • Bắt đầu triển khai từ năm 2014
 • Đối tác: Viện Hàn lâm Anh quốc và Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (The UK Academies)
 • Hợp tác hỗ trợ nhà khoa học Việt Nam và Anh thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại nước đối tác trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và kỹ thuật
 • NAFOSTED và The UK Academies tổ chức các đợt nhận và đánh giá, hỗ trợ hồ sơ độc lập
 • NAFOSTED nhận hồ sơ theo các đợt tiếp nhận được thông báo trên trang web Quỹ.

HỢP TÁC SONG PHƯƠNG NAFOSTED – NHMRC

 

Biên bản thỏa thuận hợp tác song phương giữa NAFOSTED và NHRMC

 • Bắt đầu triển khai từ năm 2015
 • Đối tác: Hội đồng nghiên cứu Y tế và Sức khỏe quốc gia, Úc
 • Hợp tác tài trợ nhóm nghiên cứu Việt Nam và Úc thực hiện các đề tài hợp tác nghiên cứu thuộc lĩnh vực Y tế và sức khỏe
 • Nhận hồ sơ theo thông báo tiếp nhận chung của hai bên
 • Kinh phí: tối đa 1.000.000 AUD/năm/bên.

HỢP TÁC SONG PHƯƠNG NAFOSTED – UKRI

Biên bản thỏa thuận hợp tác song phương giữa NAFOSTED và UKRI

 • Bắt đầu triển khai từ năm 2016
 • Đối tác: Hội đồng nghiên cứu Anh quốc
 • Một số hoạt động có sự tham gia của các tổ chức khác tại Đông Nam Á: Quỹ Nghiên cứu Thái Lan (TRF), Quỹ Khoa học Indonesia (DIPI),…
 • Hợp tác tài trợ thực hiện các đề tài nghiên cứu từ 2 – 3 năm trong các lĩnh vực cả hai bên cùng quan tâm. Lĩnh vực tài trợ năm 2016: Ô nhiễm không khí và sức khỏe con người, Tài nguyên nước, Đất than bùn và rừng ngập mặn nhiệt đới. Lĩnh vực tài trợ năm 2017: Tác động của tai biến thiên nhiên về khí tượng thủy văn (lũ lụt, hạn hán,…), ưu tiên đề tài liên ngành giữa khoa học tự nhiên và kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn
 • Nhận hồ sơ theo thông báo tiếp nhận chung của hai bên.

HỢP TÁC SONG PHƯƠNG NAFOSTED – FOSTED

 

Biên bản thỏa thuận hợp tác song phương giữa NAFOSTED và FOSTED

 • Bắt đầu triển khai từ năm 2017
 • Đối tác: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Hợp tác hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng chính sách, nâng cao năng lực cán bộ cho FOSTED thông qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo, các đợt trao đổi, đào tạo ngắn hạn,… giữa hai Quỹ.

HỢP TÁC SONG PHƯƠNG NAFOSTED – SNSF

 

Biên bản thỏa thuận hợp tác song phương giữa NAFOSTED và SNSF

 • Bắt đầu triển khai từ năm 2020
 • Đối tác: Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sỹ
 • Hợp tác tài trợ các đề tài nghiên cứu từ 3-4 năm trong các lĩnh vực do hai bên thống nhất
 • Nhận hồ sơ theo thông báo tiếp nhận chung của hai bên
 • Tài trợ đợt 1: tài trợ các đề tài kéo dài tối đa 3 năm, không giới hạn lĩnh vực nghiên cứu.