Print This Post

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – DFG năm 2022

Triển khai chương trình hợp tác giữa Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Cộng hòa liên bang Đức (DFG), Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài thuộc chương trình năm 2022 lần 1 như sau:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 30/06/2022 đến 17:00 giờ Việt Nam ngày 31/08/2022

2. Lĩnh vực nghiên cứu tài trợ: Tất cả các lĩnh vực

3. Thời gian thực hiện đề tài: 2 – 3 năm

4. Kinh phí tối đa NAFOSTED tài trợ: 02 tỷ/01 đề tài

5. Cách thức đăng ký đề tài: Hồ sơ cần được phối hợp xây dựng bởi 01 nhóm nghiên cứu phía Việt Nam và 01 nhóm nghiên cứu phía Đức. Sau đó, hồ sơ phải được CNĐT phía Việt Nam nộp cho NAFOSTED qua hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến OMS, CNĐT phía Đức nộp cho DFG qua hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến dfg.de/en.

6. Biểu mẫu hồ sơ đăng ký phía Việt Nam:

Tải về tại đây.

Hướng dẫn nộp hồ sơ chi tiết (xem tại đây).

Thông tin tham khảo phía DFG:

International Cooperation Opportunities within the Framework of Standing Open Proposal Submission Procedures

Joint Proposal Submission with Researchers Abroad under a Standing Open Procedure (SOP)

International relations, partner organisations and funding opportunities with individual countries and regions

Tin: BP HTQT