Liên hệ

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Địa chỉ: Tầng 4, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-24) 39367750/Fax: (84-24) 39367751
E-mail: nafosted@most.gov.vn – Website: www.nafosted.gov.vn

Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.