Print This Post

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài thuộc Chương trình hợp tác tài trợ NAFOSTED – UKRI (Vương quốc Anh) 2024

Triển khai theo Biên bản thỏa thuận hợp tác ký kết năm 2024, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Tổ chức Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Vương quốc Anh (UKRI) đại diện bởi Hội đồng nghiên cứu Y khoa (Medical Research Council-MRC) tổ chức tiếp nhận và hợp tác tài trợ các hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu chung trong khuôn khổ Chương trình Cơ hội tài trợ khu vực Đông Nam Á về các bệnh truyền nhiễm và khả năng kháng kháng sinh (AMR), dự kiến tài trợ thực hiện từ năm 2025.

1. Thông tin về chương trình tài trợ

– Lĩnh vực nghiên cứu của đề tài: bệnh truyền nhiễm và kháng kháng sinh (AMR).

– Thời gian thực hiện đề tài: 03 năm

– Tiêu chí đối với nhóm nghiên cứu đề tài: Mỗi hồ sơ đăng ký phải có thành viên nghiên cứu chủ chốt từ cả Anh và Việt Nam. Nhà khoa học phía Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện đối với Chủ nhiệm đề tài, thành viên nghiên cứu và cơ quan chủ trì theo quy định tại Thông tư 37/2014/TT/BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ. Nhà khoa học phía Vương quốc Anh phải đáp ứng các điều kiện theo các quy định của UKRI.
– Cách thức nộp hồ sơ: Hồ sơ đề tài cần được Chủ nhiệm đề tài phía Việt Nam và phía Vương quốc Anh phối hợp chuẩn bị và do Chủ nhiệm đề tài phía Vương quốc Anh đại diện nộp qua hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến “The Funding Service – TFS” (Thông báo tài trợ và hướng dẫn nộp hồ sơ phía Anh xem tại đây); đồng thời Chủ nhiệm đề tài phía Việt Nam nộp 01 bộ bản sao hồ sơ đề tài (được in ra từ hệ thống TFS) tới hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến OMS của Quỹ (Hướng dẫn sử dụng hệ thống OMS, nộp hồ sơ xin tham khảo tại đây). Ngoài ra, theo quy định các thành viên tham gia đề tài cần cập nhật Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên nhóm nghiên cứu phía Việt Nam (Khai trực tiếp trên hệ thống OMS).
– Dự toán kinh phí đề tài dành cho nhóm nghiên cứu phía Việt Nam: hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính, Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/05/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp lý liên quan.

Kinh phí tối đa NAFOSTED tài trợ: 2,5 tỷ đồng/đề tài

2. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: đến 16h00 giờ Vương Quốc Anh – GMT+1 (22:00 giờ Việt Nam) ngày 30/5/2024

3. Văn bản liên quan sử dụng cho nhà khoa học Việt Nam

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Thúy Hà, Chuyên viên Hợp tác quốc tế
Điện thoại: (024) 3936 7750 (ext. 502)
Email: thuyha@most.gov.vn hoặc nafosted@most.gov.vn

 

Tin: NAFOSTED