Print This Post

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt làm việc với Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia

Ngày 31/1/2023, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã có buổi làm việc với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ). Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch HĐQL Quỹ, ông Nguyễn Nam Hải – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, đại diện Lãnh đạo các Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Văn phòng Bộ, đại diện Ban Kiểm soát Quỹ và các cán bộ Cơ quan điều hành (CQĐH) Quỹ.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Phạm Đình Nguyên, Giám đốc CQĐH Quỹ đã báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia được thành lập theo Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ và khai trương hoạt động từ tháng 2/2008. Đến nay, Quỹ được vận hành theo Điều lệ quy định bởi Nghị định số 23/2014/NĐ-CP và được điều chỉnh, bổ sung bởi Nghị định số 19/2021/NĐ-CP.

Sau 15 năm hoạt động, các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ đã có những đóng góp quan trọng cho KHCN của Việt Nam, bao gồm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Việt Nam hội nhập quốc tế, phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực nghiên cứu KH&CN trình độ cao, thúc đẩy trao đổi quản lý, học thuật và duy trì kết nối quốc tế mạng lưới các cơ quan tài trợ khoa học cũng như nhà khoa học trình độ cao ở Việt Nam và các nước phát triển trên thế giới. Việc Quỹ hoạt động hiệu quả và đóng góp tích cực vào môi trường KH&CN của đất nước trong giai đoạn vừa qua xuất phát từ các yếu tố:

  • Phương thức quản lý khoa học: Theo các chuẩn mực, thông lệ quốc tế (trong phân loại loại hình nhiệm vụ tài trợ và sản phẩm, kết quả tương ứng; trong các đánh giá năng lực nhà khoa học, nhóm nghiên cứu; trong đánh giá đề tài tài trợ);
  • Quản lý tài chính: Hướng tới tài trợ, hỗ trợ, hiệu quả, thông qua thủ tục cấp phát đơn giản, kịp thời.
  • Thủ tục hành chính: thông tin minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho nhà khoa học bằng cách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý, xử lý hồ sơ trực tuyến, nêu cao tinh thần hỗ trợ, phục vụ nhà khoa học.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc CQĐH Quỹ cũng nêu lên một số khó khăn về cơ chế tài chính và quy mô tài trợ đang áp dụng cho Quỹ hiện nay, ảnh hưởng tới việc triển khai một số chương trình thực hiện theo chức năng của Quỹ (nhiệm vụ hợp tác song phương, nghiên cứu ứng dụng, nhiệm vụ đột xuất, hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN Quốc gia,…), các chương trình phát triển nghiên cứu cơ bản Quỹ được phân công tại các Quyết định của Thủ tướng, một số chỉ số GII, GCI của Việt Nam. Giám đốc CQĐH Quỹ mong muốn Lãnh đạo Bộ cùng đại diện các Vụ quan tâm, hỗ trợ đề xuất điều chỉnh kịp thời các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm giải quyết các khó khăn các nêu trên.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt (bìa phải) và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang (bìa trái) tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang, đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Quỹ. Bộ trưởng nhận định, trong thời gian qua, Quỹ luôn bám sát triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Quỹ và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, được cộng đồng khoa học đánh giá cao. Các Hội đồng khoa học của Quỹ có uy tín, làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đóng góp rất lớn trong việc đảm bảo chất lượng đánh giá khoa học và tài trợ nghiên cứu. Bên cạnh khẳng định sẽ sát sao và tiếp tục ủng hộ, Bộ trưởng đề nghị Quỹ: i) Chủ động, tập trung nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ các vướng mắc hiện nay; ii) Tiếp tục kiện toàn bộ máy cán bộ, có cơ chế thu hút chuyên gia tham gia vào các hoạt động của Quỹ; iii) Thu hút nguồn lực trong và ngoài nước, xã hội hóa, khai thác tốt nguồn kinh phí chuyển về từ Quỹ Phát triển KHCN của doanh nghiệp để triển khai các hoạt động tài trợ, hỗ trợ. Tập trung đẩy mạnh truyền thông để xã hội biết đến các hoạt động của Quỹ. Bộ trưởng cũng đề nghị Quỹ chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu KH&CN, phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu KHCN trình độ cao ở các trường Đại học theo Nghị định 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị trong Bộ KHCN có liên quan phối hợp với Quỹ, nghiên cứu phương án để tháo gỡ các vướng mắc, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Quỹ trong giai đoạn tiếp theo./.

Tin: NAFOSTED