Print This Post

Các đề cử cho Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017

Giải thưởng Tạ Quang Bửu do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hằng năm, nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả công bố xuất sắc trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Giải thưởng góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng và khoa học công nghệ Việt Nam nói chung tiếp cận trình độ quốc tế, tạo tiền đề cho khoa học và công nghệ của đất nước hội nhập và phát triển. Được tổ chức lần đầu vào năm 2014, đến nay Giải thưởng đã thu hút được sự quan tâm, đánh giá tích cực của các nhà quản lý và cộng đồng khoa học.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ), Cơ quan Thường trực của Giải thưởng đã tiếp nhận 30 hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2017. Số lượng hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng năm nay có tỷ lệ nhà khoa học trẻ (không quá 35 tuổi) và nhà khoa học nữ tăng lên so với các năm trước, đạt 17% nhà khoa học nữ và 33% nhà khoa học trẻ. Các Hội đồng Khoa học chuyên ngành của Quỹ đã họp đánh giá các hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng và đề cử bốn (04) hồ sơ lên Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017, trong đó đề cử ba Giải thưởng chính và một Giải thưởng nhà khoa trẻ là tác giả của công trình khoa học xuất sắc.

Hội đồng Giải thưởng sẽ làm việc, xem xét và đề xuất nhà khoa học đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 trong tháng 4/2017. Lễ trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức vào dịp ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Hà Nội.

DANH SÁCH BỐN ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU NĂM 2017
 TT
Tên công trình Tên người được đề nghị xét tặng Ngành Cơ quan công tác
ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG CHÍNH (03 đề cử)
1 Nguyễn Sum, 2015. On the Peterson hit problem, Advances in Mathematics, Vol. 274, 432–489. PGS.TS. Nguyễn Sum Toán học Trường Đại học Quy Nhơn
2 Giao H. Dang, Thinh T. Dang, Dung T. Le, Thanh Truong, Nam T. S. Phan, 2014. Propargylamine synthesis via sequential methylation and C-H functionalization of N-methylanilines and terminal alkynes under metal-organic-framework Cu2(BDC)2(DABCO) catalysis, Journal of Catalysis, Vol. 319, 258–264. GS.TS. Phan Thanh Sơn Nam Hóa học Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia Tp.HCM.
3 Ha Thi Thu Hoang, Elke Leuridan, Kirsten Maertens, Trung Dac Nguyen, Niel Hens, Ngoc Ha Vu, Raissa Nadège Caboré, Hong Thi Duong, Kris Huygen, Pierre Van Damme, Anh Duc Dang, 2016. Pertussis vaccination during pregnancy in Vietnam: Results of a randomized controlled trial Pertussis vaccination during pregnancy, Vaccine, Vol 34, 151-159. PGS.TS. Hoàng Thị Thu Hà Y sinh dược học Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG TRẺ (01 đề cử)
1 Bui Hung Thang, Phan Hong Khoi, and Phan Ngoc Minh, 2015. A modified model for thermal conductivity of carbon nanotube-nanofluids, Physics of Fluids 27, 032002. TS. Bùi Hùng Thắng Vật lý Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Nguồn tin: nafosted