Print This Post

Các đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

Giải thưởng Tạ Quang Bửu do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hằng năm, nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả công bố xuất sắc trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Giải thưởng góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng và khoa học công nghệ Việt Nam nói chung tiếp cận trình độ quốc tế, tạo tiền đề cho khoa học và công nghệ của đất nước hội nhập và phát triển. Được tổ chức lần đầu vào năm 2014, đến nay Giải thưởng đã thu hút được sự quan tâm, đánh giá tích cực của các nhà quản lý và cộng đồng khoa học.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ), Cơ quan Thường trực của Giải thưởng đã tiếp nhận 54 hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018. Các Hội đồng Khoa học chuyên ngành của Quỹ đã họp đánh giá các hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng và đề cử chín (09) hồ sơ lên Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018, trong đó đề cử bảy (07) Giải thưởng chính và hai (02) Giải thưởng trẻ là tác giả của công trình khoa học xuất sắc.

Hội đồng Giải thưởng sẽ làm việc, xem xét và đề xuất nhà khoa học đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018 vào cuối tháng 4/2018. Lễ trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức vào dịp ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 tại Hà Nội.

DANH SÁCH CÁC ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU NĂM 2018
TT Tên công trình Tên nhà khoa học đề nghị xét tặng Ngành Cơ quan công tác
GIẢI THƯỞNG CHÍNH (07 ĐỀ CỬ)
1 Thieu Huy Nguyen, 2014. Periodic motions of Stokes and Navier-Stokes flows around a rotating obstacle. Archive for Rational Mechanics and Analysis, 213, 689-703 PGS. TSKH. Nguyễn Thiệu Huy TOÁN HỌC Viện Toán ứng dụng và Tin học – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2 Phong D. Tran,* Thu V. Tran, Maylis Orio, Stephane Torelli, Quang Duc Truong, Keiichiro Nayuki, Yoshikazu Sasaki, Sing Yang Chiam, Ren Yi, Itaru Honma, James Barber, Vincent Artero, 2016. Coordination polymer structure and revisited hydrogen evolution catalytic mechanism for amorphous molybdenum sulfide. Nature Materials, 15, 640-646. TS. Trần Đình Phong VẬT LÝ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ
Hà Nội
3 Le-Thu T. Nguyen, Thuy T. Truong, Ha T. Nguyen, Lam Le,Viet Q. Nguyen, Thang V. Le, Anh T. Luu, 2015. Healable shape-memory (thio) urethane thermosets. Polymer Chemistry, 6 (16), 3143-3154. TS. Nguyễn Thị Lệ Thu HÓA HỌC Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
4 Thanh  Tuan  Nguyen, Ann Verdoodt, Van  Y  Tran, Nele Delbecque, Thuy  Chi  Tran, Eric  Van  Ranst, 2015.  Design  of  a  GIS  and  multi-criteria  based  land  evaluation  procedure  for sustainable  land-use  planning  at  the  regional  level. Agriculture, Ecosystems and Environment. TS. Nguyễn Thanh Tuấn KH TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
5 Pham Van Hung, Huynh Thi Chau, Nguyen Thi Lan Phi, 2016. In vitro digestibility and in vivo glucose response of native and physically modified rice starches varying amylose contents. Food Chemistry 191, 74-80. PGS. TS. Phạm Văn Hùng SINH HỌC NÔNG NGHIỆP Trường ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh
6 Nho-Van Nguyen, Tam Tu Nguyen Khanh, Hong-Hee Lee,  2015. A Reduced Switching Loss PWM Strategy to Eliminate Common-Mode Voltage in Multilevel Inverters. IEEE Transactions on Power Electronics, Volume: 30, Issue: 10, 5425-5438. PGS. TS. Nguyễn Văn Nhờ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KY THUẬT Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
7 Ngo Tat Trung, Tran Thi Thu Hien, Tran Thi Thanh Huyen, Dao Thanh Quyen, Trinh Van Son, Phan Quoc Hoan, Nguyen Thi Kim Phuong, Tran Thi Lien, Mai Thanh Binh, Hoang Van Tong, Christian G. Meyer, Thirumalaisamy P. Velavan and Le Huu Song , 2016. Enrichment of bacterial DNA for the diagnosis of blood stream infections. BMC Infectious Disease. TS. Ngô Tất Trung Y SINH – DƯỢC HỌC Bệnh viện Trung
ương Quân đội 108
GIẢI THƯỞNG TRẺ (02 ĐỀ CỬ)
1 T. Q. Do (2016). Higher dimensional nonlinear massive gravity. Physical Review D 93, 104003. TS. Đỗ Quốc Tuấn VẬT LÝ Trường Đại học Khoa học Tự  nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
2 Linh T. M. Hoang, Long H. Ngo,  Ha L. Nguyen,  Hanh T. H. Nguyen,   Chung K. Nguyen,  Binh T. Nguyen,   Quang T. Ton,  Hong K. D. Nguyen, Kyle E. Cordova, and   Thanh Truong*, 2015. An azobenzene-containing metal–organic framework as an efficient heterogeneous catalyst for direct amidation of benzoic acids: synthesis of bioactive compounds. Chemical Communication, 51, 17132 – 17135. TS. Trương Vũ Thanh HÓA HỌC Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh