Print This Post

Giới thiệu Hội đồng khoa học ngành trong KHTN&KT 2019-2021

Trong thời gian vừa qua, các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng của đất nước. Để đảm bảo chất lượng tài trợ, hỗ trợ, Quỹ dựa vào các hội đồng khoa học (HĐKH) tư vấn chuyên môn. Các hội đồng khoa học của Quỹ bao gồm các nhà khoa học có uy tín và có thành tích chuyên môn xuất sắc trên phạm vi cả nước. Với tinh thân trách nhiệm và năng lực chuyên môn cao, các HĐKH đóng vai trò quan trọng trong thực hiện đánh giá khoa học, đảm bảo hiệu quả tài trợ, hỗ trợ. Việc đánh giá, đề xuất tài trợ các nhiệm vụ KH&CN công tâm cũng góp phần tạo nên môi trường học thuật lành mạnh, đng viên các nhà khoa học nhiệt tình tham gia các nghiên cứu do Quỹ tài trợ.

Từ nay đến hết tháng 12/2019, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia triển khai việc thành lập Hội đồng khoa học ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật nhiệm kỳ 2019-2021 (https://nafosted.gov.vn/binh-chon-thanh-vien-hoi-dong-khoa-hoc-nganh-trong-khtnkt-nhiem-ky-2019-2021/).

Cơ quan điều hành Quỹ kính mời các nhà khoa học tham gia giới thiệu, tự giới thiệu và cập nhật lý lịch khoa học (Hệ thống bình chọn các HĐKH ngành đã được khởi động từ ngày 27/8/2019, theo thông báo ngày 20/8 kể trên):

– Các nhà khoa học tham gia giới thiệu (nhà khoa học khác) hoặc tự giới thiệu tham gia HĐKH ngành. Thời gian giới thiệu, tự giới thiệu trong khoảng 27/8 đến ngày 10/9/2019.

– Các nhà khoa học được giới thiệu, tự giới thiệu và các nhà khoa học trong danh sách mặc định (bao gồm thành viên HĐKH nhiệm kỳ 2017-2019 và các chủ nhiệm đề tài NCCB KHTN&KT của Quỹ trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2018) cập nhật lý lịch khoa học trên hệ thống (đồng thời xác nhận việc đồng ý/không đồng ý tham gia bình chọn thành viên HĐKH ngành). Thời gian các nhà khoa học cập nhật lý lịch khoa học từ ngày 30/8 đến ngày 13/9/2019 (CQĐH quỹ đã gửi email đến các nhà khoa học trong danh sách về việc cập nhật lý lịch khoa học ngày 4/9).

Kính mong các nhà khoa học quan tâm, tích cực tham gia. Việc giới thiệu, đề xuất được các HĐKH ngành có uy tín và trình độ chuyên môn cao sẽ giúp thực hiện đánh giá khoa học chất lượng, đảm bảo hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ hiệu quả, khách quan.

Bài viết liên quan