Print This Post

Kết quả tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ NCCB trong KHTN năm 2014

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã kết thúc đợt tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ Nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên năm 2014 với tổng số hồ sơ được tiếp nhận là 508 hồ sơ, trong đó:

  • Ngành Toán học: 60 hồ sơ
  • Ngành Khoa học thông tin và máy tính: 50 hồ sơ
  • Ngành Vật lý: 91 hồ sơ
  • Ngành Hóa học: 90 hồ sơ
  • Ngành Khoa học Trái Đất: 47 hồ sơ
  • Ngành Khoa học sự sống – Y sinh dược học: 47 hồ sơ
  • Ngành Khoa học sự sống – Sinh học nông nghiệp: 89 hồ sơ
  • Ngành Cơ học: 34 hồ sơ

So với năm 2013, tổng số hồ sơ đề nghị tài trợ thực hiện đề tài Nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên tăng mạnh (126 hồ sơ), trong đó tăng mạnh nhất là ngành Toán học (36 hồ sơ) và ngành Khoa học Trái Đất (26 hồ sơ).
Thông tin chi tiết về tình trạng nộp bản mềm, bản cứng và mã số đề tài của từng đề tài đã được cập nhật trên hệ thống quản lý đề tài qua mạng (OMS).
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia dự kiến tổ chức đánh giá xét chọn từ tháng 5 và công bố kết quả xét chọn vào tháng 09/2014.

Bài viết liên quan