Print This Post

Tạp chí tiếng Anh của Bộ KH&CN được chấp nhận tham gia cơ sở dữ liệu của ASEAN Citation Index

Tại Hội nghị lần thứ 6 của Ban chỉ đạo ASEAN Citation Index (ACI) diễn ra trong 2 ngày 31/10-1/11/2018 (Băng-cốc, Thái Lan), Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering (VJSTE) – tạp chí tiếng Anh của Bộ Khoa học và Công nghệ, đã chính thức được chấp nhận tham gia cơ sở dữ liệu ACI. Cùng với VJSTE còn có 2 tạp chí là Journal of Information and Telecomunition (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) và Vietnam Journal of Mechanics (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam). Như vậy, hiện nay, Việt Nam đã có 9 tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu của ACI, gồm: Biomedical Research and Therapy; Dalat University Journal of Science; Journal of Asian Business and Economic Studies; Journal of Economics and Development; Vietnam Journal of Earth Sciences; Vietnam Journal of Science and Technology; Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering; Journal of Information and Telecomunition; Vietnam Journal of Mechanics.

ACI có chức năng lưu trữ, tìm kiếm bài báo và trích dẫn, giúp phân loại và đánh giá chất lượng tạp chí khoa học của các nước ASEAN. Để có mặt trong cơ sở dữ liệu này, các tạp chí khoa học cần phải đạt những tiêu chuẩn về hình thức và nội dung tiệm cận với tiêu chuẩn của Scopus.

Tại Hội nghị lần này, Ban chỉ đạo ACI (do GS Narongrit  Sombatsompop làm Chủ tịch) cũng có buổi làm việc với đại diện của Scopus về kế hoạch lựa chọn những tạp chí khoa học có chất lượng tốt vào cơ sở dữ liệu của Scopus trong những năm tới. Như vậy, với việc tham gia cơ sở dữ liệu của ACI sẽ giúp cho các tạp chí khoa học có nhiều cơ hội được xét duyệt vào các cơ sở dữ liệu quốc tế như ISI hay Scopus.

Trước đó, từ số 1/2018, VJSTE đã được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu của CABI Abstracts và Global Health. CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International) có trụ sở tại United Kingdom là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận có uy tín, phổ biến các tri thức khoa học trên toàn cầu trong các lĩnh vực khoa học sự sống từ năm 1913.

Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam