Print This Post

Thành lập các Hội đồng khoa học ngành trong KHTN nhiệm kỳ 2012 – 2015

Ngày 04/7/2012, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã ký Quyết định số 26/QĐ-HĐQLQ về việc thành lập các Hội đồng Khoa học ngành trong KHTN nhiệm kỳ 2012-2015. Thành viên của các Hội đồng khoa học ngành là các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trên phạm vi cả nước, được lựa chọn theo quy trình quy định của Quỹ, dựa trên các thành tích nghiên cứu và kết quả giới thiệu của các nhà khoa học.

Giai đoạn 2012-2015, Quỹ thành lập các Hội đồng khoa học thuộc 7 lĩnh vực: Toán học, Khoa học thông tin và máy tính, Vật lý, Hóa học, Khoa học Trái đất, Khoa học Sự sống và Cơ học. Riêng đối với lĩnh vực Khoa học Sự sống, do tính đặc thù trong các lĩnh vực chuyên môn, các đề tài sẽ được phân loại để đánh giá theo hai Hội đồng chuyên ngành: Sinh học – Nông nghiệp và Y sinh – Dược học.

Danh sách các Hội đồng Khoa học ngành trong KHTN nhiệm kỳ 2012-2015: