Print This Post

Thông báo tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn các chương trình tài trợ, hỗ trợ năm 2015 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Theo kế hoạch công tác năm 2015, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn và giới thiệu về các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ. Tại các Hội nghị này, Quỹ sẽ đưa ra những hướng dẫn cụ thể về cách thức đăng ký hồ sơ các chương trình tài trợ, hỗ trợ, các điểm mới so với quy định cũ, cũng như giải đáp những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.

Chương trình hội nghị chi tiết như sau:
Buổi sáng: Từ 8h30 – 11h30

  • Giới thiệu về Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, những thay đổi trong cơ chế quản lý khoa học và quản lý tài chính (Nghị định 23//2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)
  • Giới thiệu về chương trình tài trợ nhiệm vụ KH&CN đột xuất và tiềm năng (Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ)
  • Giới thiệu về chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN quốc gia (bao gồm hỗ trợ thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại nước ngoài, tham dự hội nghị hội thảo quốc tế, tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế, nghiên cứu sau tiến sỹ,…); các điểm mới trong quy định hỗ trợ (Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/5/2015 Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ)
  • Trao đổi và thảo luận.

Buổi chiều: Từ 14h00 – 17h00

  • Giới thiệu về chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản (lĩnh vực KHTN&KT và lĩnh vực KHXH&NV), các điểm mới trong quy định tài trợ và cách thức nhận hồ sơ (Thông tư 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ)
  • Giới thiệu và hướng dẫn về cơ chế và các quy định về tài chính cho việc thực hiện nghiên cứu cơ bản (Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 08/6/2015 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước)
  • Trao đổi và thảo luận.

Thời gian và địa điểm tổ chức:

  • Tại Tp. Hồ Chí Minh: ngày 15/9/2015 (Thứ ba)
  • Tại Cần Thơ: ngày 17/9/2015 (Thứ năm)
  • Tại Huế và Hà Nội: ngày 01/10/2015 (Thứ năm)

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trân trọng kính mời các cá nhân, đại diện tổ chức KH&CN quan tâm tới các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ đăng ký tham dự tại link sau:
Link đăng ký tham dự hội nghị tập huấn hướng dẫn giới thiệu các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Chương trình tổ chức chi tiết

Thông tin chi tiết về hội thảo xin liên hệ:
Ms. Hoàng Thanh Vân
Email: vanht@most.gov.vn
Tel.: 04 – 39367750

Bài viết liên quan