Thông báo mời tham gia đồng tổ chức Hội nghị NAFOSTED về Khoa học Thông tin và Máy tính năm 2019

Nhằm mục đích thúc đẩy phát triển nghiên cứu và tạo diễn đàn trao đổi học thuật có chất lượng cao giữa các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin và truyền thông, Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) định kỳ tổ chức hội nghị thường niên về Khoa học Thông tin và Máy tính (tên tiếng Anh: NAFOSTED Conference on Information and Computer Science – NICS). NAFOSTED đã phối hợp với Học viện Kỹ thuật Quân sự (2014), Học viện Bưu chính Viễn thông cơ sở TP. HCM (2015), Trường Đại học Đà Nẵng (2016), Trường Đại học Công nghệ (2017), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (2018) tổ chức thành công 05 Hội nghị (NICS 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) (http://www.nafosted-nics.org).

Tiếp theo những thành công này, Quỹ NAFOSTED trân trọng kính mời các Trường Đại học và Viện nghiên cứu tham gia phối hợp đồng tổ chức Hội nghị NICS 2019.

Địa chỉ nhận đề nghị phối hợp đồng tổ chức Hội nghị:

Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ:

Anh Vũ Văn Minh, Điện thoại: 0917.361.090, Email: minhvv@most.gov.vn

 

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tin: MinhVV

+100%- 🖶 In

Bài viết liên quan