Print This Post

Thông báo nhận hồ sơ chương trình hợp tác Vương quốc Anh – Indonesia – Thái Lan – Việt Nam (RCUK-DIPI-TRF-NAFOSTED) năm 2016

Thông báo nhận hồ sơ chương trình hợp tác Vương quốc Anh – Indonesia – Thái Lan – Việt Nam (RCUK-DIPI-TRF-NAFOSTED) năm 2016 – Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Hội đồng nghiên cứu Anh quốc (RCUK) xin thông báo chương trình hợp tác tài trợ nghiên cứu khoa học Vương quốc Anh – Đông Nam Á năm 2016 theo Biên bản thỏa thuận song phương đã ký kết. Tham gia hợp tác tài trợ trong khuôn khổ chương trình này còn có các Quỹ Khoa học Indonesia (DIPI), Quỹ Nghiên cứu Thái Lan (TRF).

Chương trình sẽ tài trợ cho những đề tài nghiên cứu chất lượng cao hợp tác giữa Vương quốc Anh, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam trong các chuyên ngành sau:

  • Ô nhiễm khí quyển và sức khỏe con người
  • Tài nguyên nước
  • Đất than bùn và rừng ngập mặn nhiệt đới

Mục tiêu của chương trình là cấp nguồn tài trợ nghiên cứu lớn từ 2 – 3 năm cho các dự án hợp tác có tính sáng tạo và cạnh tranh thực hiện giữa các nhà nghiên cứu đến từ Vương quốc Anh, Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác nếu có (Indonesia, Thái Lan), với mục tiêu hướng tới các lợi ích nghiên cứu chung, đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam và các nước Đông Nam Á tham gia.

Mỗi nước Đông Nam Á sẽ tham gia vào các lĩnh vực ưu tiên theo danh sách dưới đây:

Quốc gia Tên đơn vị tài trợ Ô nhiễm khí quyển và sức khỏe con người Tài nguyên nước Đất than bùn và rừng ngập mặn nhiệt đới
Thái Lan TRF X X
Việt Nam NAFOSTED X X X
Indonesia DIPI X X

Hồ sơ thuộc các lĩnh vực nêu trên (đơn ngành hoặc liên ngành) đều có thể nộp hồ sơ tham gia chương trình.

Hồ sơ nghiên cứu hợp tác song phương và đa phương gồm các nhà nghiên cứu đáp ứng đủ tiêu chuẩn của từng đơn vị tài trợ tại mỗi nước. Mỗi hồ sơ đều cần có tối thiểu 02 đồng chủ nhiệm đề tài, trong đó có 01 người từ Vương quốc Anh và tối thiểu 01 người từ các quốc gia Đông Nam Á.

Các nhóm hợp tác nghiên cứu cần đảm bảo thuyết minh đề cương trình bày được khả năng đề tài đăng ký có thể sử dụng được tốt nhất nguồn lực chuyên môn hiện có tại Anh và Đông Nam Á, ý nghĩa của việc hợp tác và đáp ứng được các yêu cầu của từng đơn vị tham gia tài trợ.

Cơ sở dữ liệu kết nối trực tuyến:
RCUK cùng các đối tác sẽ xây dựng và đăng tải Cơ sở dữ liệu kết nối trực tuyến (Online Networking Database) tập hợp danh sách các nhà khoa học Anh và Đông Nam Á có mong muốn tham gia chương trình cũng như muốn tìm đối tác phù hợp.

Để xác nhận đồng ý chia sẻ thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu kết nối trực tuyến, đề nghị các nhà khoa học hoàn thành bản khảo sát tại địa chỉ sau:  http://www.smartsurvey.co.uk/s/AQGUY/

Quy trình nộp hồ sơ:
Đăng ký ý tưởng (Intention to Submit)
Nhằm xác định trước các chuyên gia phản biện và các thành viên hội đồng đánh giá phù hợp, cũng như xác định việc sử dụng đối tượng là con người hoặc động vật trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu cần đăng ký ý tưởng nộp hồ sơ của mình bằng cách hoàn thành mẫu đăng ký trong phần “Văn bản chương trình tài trợ” bên dưới và gửi lại nhóm quản lý chương trình Quỹ Newton của RCUK.

Lưu ý rằng đơn đăng ký ý tưởng phải được gửi tới email RCUKNewtonFundEnquiries@rcuk.ac.uk trước 16h00 BST (22h00 giờ Việt Nam) thứ 4, ngày 13/7/2016.
Trong trường hợp bỏ lỡ thời hạn trên, vui lòng liên lạc với nhóm quản lý chương trình Quỹ Newton của RCUK tại email RCUKNewtonFundEnquiries@rcuk.ac.uk

Lưu ý rằng: Đơn “Đăng ký ý tưởng” không có giá trị đánh giá hoặc xác nhận về tính hợp lệ của hồ sơ hoặc nhóm nghiên cứu, cũng như không ảnh hưởng hoặc trì hoãn việc xây dựng và hoàn thành hồ sơ đăng ký đề tài trên hệ thống Je-S. Nhà khoa học vẫn có thể chỉnh sửa hồ sơ đầy đủ sau khi đã nộp “Đăng ký ý tưởng” (VD: thêm thành viên nghiên cứu hoặc chỉnh sửa nội dung công việc,…). Tuy nhiên, các thay đổi liên quan đến việc sử dụng đối tượng người và động vật trong nghiên cứu cần được gửi trước tới văn phòng RCUK.

Hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác RCUK – DIPI – TRF – NAFOSTED phải được nộp bởi Tổ chức chủ trì tại Anh thông qua hệ thống nộp điện tử Joint Electronic Submission (Je-S). Thời hạn nộp hồ sơ là 16h00 BST (22h00 giờ Việt Nam) thứ 4 ngày 10/8/2015. Các hồ sơ nộp sau thời hạn này sẽ không được xét tài trợ.

  • Hệ thống Je-S mở để nhận hồ sơ – 09/6/ 2016
  • Thời hạn nhận hồ sơ – 10/8/2016
  • Họp Hội đồng hỗn hợp RCUK-DIPI–TRF-NAFOSTED– đầu tháng 12/2016
  • Thông báo kết quả – tháng 01/2017
  • Bắt đầu cấp tài trợ  – 01/02/2017

Văn bản chương trình tài trợ:
·         Mô tả thông báo kêu gọi hồ sơ
·         Hướng dẫn nộp hồ sơ
·         Đơn đăng ký đề tài
·         Thuyết minh kinh phí xin tài trợ
·         Đơn đăng ký ý tưởng
·         Mẫu dự toán kinh phí của DIPI
·         Mẫu dự toán kinh phí của TRF
·         Mẫu dự toán kinh phí của NAFOSTED
·         Mẫu đăng ký kết quả dự kiến của NAFOSTED
·         Văn bản hướng dẫn tài trợ của DIPI
·         Văn bản hướng dẫn một số quy định của Quỹ Newton

Liên hệ:
Thông tin chi tiết hoặc câu hỏi về thông báo tài trợ xin liên hệ:

Các vấn đề kỹ thuật liên quan tới các biểu mẫu Je-S xin gửi về:

Thông báo tài trợ của Hội đồng nghiên cứu Anh quốc:
http://www.rcuk.ac.uk/international/newton/rcukdipitrfnafosted/

Bài viết liên quan