Print This Post

Thông báo nhận hồ sơ thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Anh theo chương trình hợp tác NAFOSTED – The UK Academies

Năm 2014, trong khuôn khổ Quỹ Newton tại Việt Nam, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) cùng với Viện Hàn lâm Anh Quốc và Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (The UK Academies) đã ký kết một thỏa thuận khung về việc triển khai chương trình hợp tác “Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh.” Theo thỏa thuận khung này, nhà khoa học thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật và lĩnh vực Khoa học xã hội & nhân văn sẽ có cơ hội nhận tài trợ thực hiện nghiên cứu tại Anh và Việt Nam trong thời gian từ 01 – 06 tháng.

Về phía Việt Nam, hiện nay NAFOSTED đang tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình hợp tác. Thời hạn nhận hồ sơ là từ 20/05/2016 – 27/06/2016. Hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác sẽ được xem xét ngay sau khi nộp.

Hồ sơ đăng ký:
Nhà khoa học nộp hồ sơ đăng ký hỗ trợ cho NAFOSTED theo quy định về hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia, bao gồm:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác theo Mẫu NCNLQG 06;

b) Thư giới thiệu của 02 nhà khoa học theo Mẫu NCNLQG 07. Nhà khoa học viết thư giới thiệu phải cùng chuyên môn với người đề nghị hỗ trợ, có học vị Tiến sĩ và có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín trong thời gian năm (05) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

c) Thư mời hợp tác nghiên cứu của tổ chức khoa học và công nghệ đối tác nước ngoài hoặc thư chấp nhận hướng dẫn nghiên cứu của nhà khoa học nước ngoài có cùng chuyên ngành khoa học trong đó nêu rõ địa điểm, thời gian, nội dung thực tập, nghiên cứu và trách nhiệm chi trả các khoản kinh phí liên quan;

d) Thuyết minh đề cương nghiên cứu tại tổ chức khoa học và công nghệ đối tác nước ngoài (làm rõ mục tiêu, ý nghĩa, sự cần thiết của chuyến thực tập nghiên cứu, nội dung, phương pháp, kế hoạch nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được) được nhà khoa học đối tác nước ngoài chấp thuận;

đ) Lý lịch khoa học của người nộp đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu NCNLQG 02;

e) Các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện quy định theo Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/5/2015 Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ;

g) Dự toán kinh phí đề nghị Quỹ hỗ trợ, trong đó nêu rõ các khoản chi phí được phía nước ngoài cam kết tài trợ (nếu có) theo Mẫu NCNLQG 08.

Lưu ý: trong đơn đề nghị hỗ trợ nộp cho NAFOSTED ghi rõ hồ sơ “Đăng ký tham gia chương trình hợp tác NAFOSTED – The UK Academies”.
Chi tiết về điều kiện, nội dung hỗ trợ và các thông tin khác liên quan đến hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN quốc gia của Quỹ.
Thông tin thêm về The UK Academies xin xem tại: http://www.britac.ac.uk, http://www.raeng.org.uk

Thông tin liên hệ:
Chị Hoàng Thanh Vân, Chuyên viên Hợp tác quốc tế
Email: vanht@most.gov.vn; Tel: 04. 36331051

* Quỹ Newton Việt Nam là một chương trình hợp tác phát triển về khoa học và đổi mới sáng tạo giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh trong thời gian 5 năm (2014-2019). Chương trình “Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học” là một trong các chương trình được hỗ trợ bởi Quỹ Newton. 

Tác giả bài viết: Vanht

Nguồn tin: nafosted

Bài viết liên quan