Print This Post

Thông báo tiếp nhận Báo cáo định kỳ và cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài thuộc chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – SNSF thực hiện từ năm 2021

Theo Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) tài trợ, Quỹ chuẩn bị tổ chức đánh giá định kỳ (lần 1) tình hình thực hiện các đề tài thuộc chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – SNSF năm 2021. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với tổ chức chủ trì đề tài lập báo cáo định kỳ tình hình thực hiện, sử dụng kinh phí của đề tài và gửi tới Quỹ. Kết quả đánh giá định kỳ là căn cứ để Quỹ cấp kinh phí đợt tiếp theo cho các đề tài.

Báo cáo gửi đến Quỹ thông qua 2 bước:

1. Truy cập vào hệ thống quản lý đề tài trực tuyến (OMS) của Quỹ thông qua tài khoản cá nhân, cập nhật thông tin báo cáo theo hướng dẫn và gửi tới Quỹ.

Link truy cập hệ thống OMS: https://e-services.nafosted.gov.vn

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Báo cáo định kỳ xem tại đây.

2. Sau khi hoàn thiện báo cáo trên hệ thống OMS, nhà khoa học gửi hồ sơ tới Quỹ theo 1 trong 2 cách sau:

Nộp hồ sơ điện tử (ký số)

– Ký số (bằng USB Token) chữ ký của chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì lên tệp hồ sơ (bao gồm báo cáo định kỳ và báo cáo tài chính) và tải lên hệ thống OMS.

Nộp hồ sơ bằng bản giấy

– In hồ sơ được xuất ra từ hệ thống OMS (bao gồm báo cáo định kỳ và báo cáo tài chính), ký và xác nhận bằng bút mực xanh, dấu đỏ.

– Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Quỹ NAFOSTED – phòng 405, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Quỹ khuyến khích nhà khoa học, tổ chức chủ trì thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và sử dụng chữ ký số điện tử)

Thời hạn tiếp nhận báo cáo: Trước 17h00 ngày 23/12/2022 (thứ Sáu).

(Hệ thống OMS sẽ tự động đóng sau thời gian trên).

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo kết quả đánh giá định kỳ tới các chủ nhiệm đề tài trong tháng 1/2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Cơ quan điều hành Quỹ theo số điện thoại:

– Hỗ trợ về chuyên môn: 024. 3936 7750 (Máy lẻ: 506 hoặc 502)

– Hỗ trợ về tin học, hệ thống OMS: 024. 3936 7750 (Máy lẻ: 801; 802)

Tin: BP HTQT