Print This Post

Thông báo về việc Báo cáo định kỳ đối với các đề tài tiềm năng tài trợ thực hiện từ năm 2022

Theo Quy định về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng (đề tài tiềm năng) do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ và hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký giữa Quỹ với các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, Quỹ sẽ tổ chức đánh giá định kỳ tình hình thực hiện các đề tài tiềm năng do Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2022 (Đề tài ký hợp đồng tháng 12/2022).

Đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với tổ chức chủ trì đề tài lập báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài, tình hình sử dụng kinh phí của đề tài và gửi tới Quỹ. Kết quả đánh giá định kỳ là căn cứ để quyết định việc tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Báo cáo gửi đến Quỹ thông qua 2 bước:

1. Truy cập vào hệ thống quản lý đề tài trực tuyến (E-services) của Quỹ thông qua tài khoản cá nhân, cập nhật thông tin báo cáo theo hướng dẫn và gửi tới Quỹ.

Link truy cập hệ thống: https://e-services.nafosted.gov.vn/

Hướng dẫn điền báo cáo định kỳ: xem tại đây

2. Sau khi hoàn thiện báo cáo trên hệ thống, nhà khoa học gửi hồ sơ tới Quỹ theo 1 trong 2 cách sau:

Nộp hồ sơ điện tử (ký số)

– Ký số bằng chữ ký số của chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì đề tài lên tệp hồ sơ (bao gồm báo cáo định kỳ và báo cáo tài chính) và tải lên hệ thống.

Nộp hồ sơ bằng bản giấy

– Xuất ra từ hệ thống (bao gồm báo cáo định kỳ và báo cáo tài chính), in, ký và xác nhận bằng bút mực xanh, dấu đỏ.

– Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Quỹ NAFOSTED – phòng 405, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Quỹ khuyến khích nhà khoa học, tổ chức chủ trì thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và sử dụng chữ ký số điện tử.

Thời hạn tiếp nhận báo cáo (bao gồm bản trên hệ thống và bản giấy): Trước 17h00 ngày 20/02/2024 (thứ Ba).

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo kết quả đánh giá định kỳ tới các chủ nhiệm đề tài trong tháng 3/2024.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Cơ quan điều hành Quỹ theo số điện thoại:

– Hỗ trợ về chuyên môn: 024. 3936 7750 (Máy lẻ: 304; 305; 306)

– Hỗ trợ về tin học, hệ thống: 024. 3936 7750 (Máy lẻ: 801; 802)

Tin: Phòng Dự án