Print This Post

Thông báo về việc báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2012 và 2013

Theo Quy định về tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài năm 2012 (36 tháng) và năm 2013, Quỹ đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài lập báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện đề tài và gửi tới Quỹ.
Báo cáo gồm 01 bản lậptheo mẫu trên hệ thống OMS và 01 bản in từ hệ thống, có xác nhận của tổ chức chủ trì được gửi về địa chỉ:

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Tầng 4, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
(Ngoài phong bì ghi rõ: Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài NCCB trong KHTN năm …)

Thời hạn gửi báo cáo:

  • Trước ngày 31/3/2015: đối với các đề tài NCCB do Quỹ tài trợ năm 2012 (36 tháng) – đợt 1 và năm2013 .
  • Trước ngày 31/7/2015: đối với các đề tài NCCB do Quỹ tài trợ năm 2012 (36 tháng) – đợt 2.

Kết quả đánh giá báo cáo định kỳ là căn cứ cho việc cấp kinh phí đợt tiếptheocủa đề tài.