Print This Post

Thông báo về việc Báo cáo định kỳ và cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2017 (đợt 1)

Theo quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo, Quỹ dự kiến tổ chức đánh giá định kỳ tình hình thực hiện các đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT do Quỹ tài trợ năm 2017 (đợt 1). Kính đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài lập báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện đề tài và gửi tới Quỹ.    

Báo cáo gửi đến Quỹ thông qua 2 bước:

1. Truy cập vào hệ thống quản lý online của Quỹ: https://oms.nafosted.gov.vn/oms_ns/account/index.php thông qua tài khoản cá nhân đã được thông báo, chuẩn bị báo cáo theo mẫu và hướng dẫn trên hệ thống, gửi cho Quỹ trực tiếp qua mạng.

2. In 01 bản báo cáo từ hệ thống kèm theo các minh chứng về kết quả thực hiện, lấy xác nhận của tổ chức chủ trì đề tài (lãnh đạo đơn vị ký, đóng dấu) và gửi tới Quỹ theo địa chỉ sau đây:

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tầng 4, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Ngoài phong bì ghi rõ: Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài NCCB trong KHTN&KT ngành……..)

Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 31/1/2019 (Thứ Năm)

Kết quả đánh giá báo cáo định kỳ là căn cứ cho việc cấp kinh phí đợt tiếp theo của đề tài.

Lưu ý: Biểu mẫu báo cáo đánh giá định kỳ đã được thay đổi so với các năm trước đây để phù hợp với các quy định hiện hành.

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tiến hành đánh giá định kỳ tình hình thực hiện các đề tài, thông báo kết quả và cấp tiếp kinh phí đợt tiếp theo tới các đề tài trong tháng 2-3/2019.