Print This Post

Thông báo về việc Báo cáo định kỳ và cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài thuộc chương trình hợp tác NAFOSTED – RCUK thực hiện từ năm 2018

Theo Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài thuộc chương trình hợp tác NAFOSTED – RCUK do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo, Quỹ dự kiến tổ chức đánh giá định kỳ lần thứ 2 tình hình thực hiện các đề tài thuộc đợt tiếp nhận năm 2017 (thực hiện từ năm 2018) của chương trình, đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài lập báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện đề tài và gửi tới Quỹ.

Báo cáo gửi đến Quỹ thông qua 2 bước:

1. Truy cập vào hệ thống quản lý đề tài trực tuyến OMS của Quỹ https://oms.nafosted.gov.vn/oms_ns/account/index.php thông qua tài khoản cá nhân, cập nhật thông tin báo cáo theo hướng dẫn và gửi tới Quỹ.

2. Sau khi hoàn thiện bản báo cáo trên hệ thống OMS, nhà khoa học có thể gửi hồ sơ tới Quỹ theo 1 trong 2 cách sau:

Nộp hồ sơ điện tử (ký số):

Hồ sơ được ký bởi chữ ký số của chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì (bao gồm báo cáo định kỳ và báo cáo tài chính) và tải lên OMS cùng kết quả minh chứng cho các nội dung công việc đã thực hiện và sản phẩm nghiên cứu khoa học.

Nộp hồ sơ bản giấy:

In hồ sơ được xuất ra từ OMS (bao gồm cả các tệp kết quả minh chứng đã tải lên), ký và xác nhận bằng bút mực xanh, dấu đỏ.Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Quỹ, phòng 405, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Ngoài phong bì ghi rõ: Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài thuộc chương trình hợp tác NAFOSTED – RCUK thực hiện từ năm 2018)

Thời hạn gửi báo cáo: 17h ngày 08/3/2021 (thứ Hai)

Kết quả đánh giá báo cáo định kỳ là căn cứ cho việc cấp kinh phí đợt tiếp theo của đề tài.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện, ngay sau thời hạn trên, Cơ quan điều hành Quỹ dự kiến sẽ tiến hành đánh giá định kỳ tình hình thực hiện các đề tài, thông báo kết quả và cấp tiếp kinh phí đợt tiếp theo cho các đề tài đủ điều kiện.

Lưu ý: Đối với các đề tài nộp báo cáo sau thời hạn tiếp nhận, việc đánh giá định kỳ sẽ được hoãn đến đợt đánh giá tiếp theo, đồng thời việc cấp kinh phí cũng sẽ chậm lại theo thời gian tương ứng.

Tin: BP Hợp tác quốc tế (Hoàng Thanh Vân)

Bài viết liên quan