Print This Post

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị NAFOSTED về Khoa học Thông tin và Máy tính lần thứ năm, 2018 (NICS 2018)

Hội nghị NAFOSTED về Khoa học Thông tin và Máy tính (NICS) được tổ chức định kỳ với mục tiêu tạo diễn đàn trao đổi học thuật có chất lượng cao giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước về những tiến bộ gần đây cũng như định hướng tương lai trong ngành Khoa học thông tin và máy tính. Sau bốn kỳ tổ chức Hội nghị thành công, Hội nghị lần thứ 5 – NICS 2018 do Trường Đại học Tôn Đức Thắng và NAFOSTED cùng phối hợp tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong hai ngày 23-24/11/2018.

Chương trình

          Hội nghị sẽ được phân chia theo các nội dung và chủ đề sau đây:

  • Khoa học máy tính
  • Trí tuệ tính toán
  • Công nghệ phần mềm và hệ thống thông tin
  • Mạng và truyền thông
  • Công nghệ đa phương tiện

Nộp bài

          Báo cáo gửi tới Hội nghị cần được viết bằng tiếng Anh, định dạng theo pdf file, dài không quá 6 trang A4 và tuân theo các tiêu chuẩn của IEEE. Bài đăng ký tham dự hội nghị được nộp thông qua hệ thống EDAS theo đường link https://edas.info/N24707. Kỷ yếu của Hội nghị sẽ được đăng trên IEEE Xplore.

Các mốc thời gian quan trọng

  • Thời hạn nộp bài: 25/8/2018
  • Thông báo chấp nhận báo cáo: 01/10/2018

Lệ phí Hội nghị:

  • Đối với nhà khoa học trong nước: 2 triệu đồng/báo cáo

Thông tin chi tiết của Hội nghị đăng tại: http://www.nafosted-nics.org

Bài viết liên quan