Print This Post

Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia trân trọng thông báo:
Kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2012, trụ sở làm việc chính thức của Quỹ chuyển về Tầng 4, Số 39 Trần Hưng Đạo, Phường Hàng Bài, Hà Nội.
Thông tin liên lạc với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia:
* Số điện thoại:
– Thường trực: 04.3936.7750; 04.3936.9502; 04.3936.9503
* Hộp thư điện tử: nafosted@most.gov.vn.
* Website: www.nafosted.gov.vn.
Tất cả các công văn, tài liệu gửi đến Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đề nghị quý cơ quan chuyển về địa chỉ trên.
Xin trân trọng thông báo ./.