Cơ hội nộp hồ sơ chương trình trao đổi nghiên cứu (Travel Grants) “Kết nối các nhà khoa học trẻ” do Hội đồng Anh tổ chức

(Lưu ý: các đề xuất nộp cho British Council Travel Grants có thể sẽ được xem xét thụ hưởng hỗ trợ của Quỹ NAFOSTED)

Hội đồng Anh xin được phép nhắc lại về việc nộp hồ sơ chương trình trao đổi nghiên cứu “Kết nối các nhà khoa học trẻ”.  Chương trình sẽ kết thúc việc nhận hồ sơ vào ngày 30/9/2014.

Được triển khai theo dự án Quỹ Newton*, chương trình “Kết nối các nhà khoa học trẻ” là cơ hội thúc đẩy mối hợp tác nghiên cứu quốc tế giữa các nhà khoa học tại Vương quốc Anh và các quốc gia đối tác trên thế giới. Chương trình “Kết nối các nhà khoa học trẻ” do Hội đồng Anh tổ chức nhằm cung cấp cho các nhà khoa học cơ hội trao đổi, học hỏi lẫn nhau và tìm hiểu cơ hội liên kết xây dựng những nghiên cứu dài hạn.  Tổ chức Đại học Quốc tế là đối tác cùng Hội đồng Anh thực hiện chương trình dưới Quỹ Newton.

Tại Việt Nam, chương trình “Kết nối các nhà khoa học trẻ” lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 2 năm 2014 thu hút gần 100 nhà khoa học trẻ của Vương quốc Anh và Việt Nam tham dự hội thảo trong hai lĩnh vực công nghệ sinh học và thông tin.  Sau hội thảo, 28 hồ sơ trao đổi nghiên cứu đã được phê duyệt, hỗ trợ các nhà khoa học trẻ Vương quốc Anh và Việt Nam tham gia hội thảo thực hiện các hoạt động trao đổi từ 1-3 tháng tại các cơ sở đối tại Anh và Việt Nam.

Nằm trong chương trình kêu gọi hợp tác toàn cầu trên, chúng tôi xin phép được gửi thư mời đến các nhà khoa học trẻ tại Việt Nam cũng như các đối tác ở Vương quốc Anh về việc đăng ký hồ sơ tham dự. Các nhà khoa học hiện sinh sống tại Vương quốc Anh có thể đăng ký tham gia nghiên cứu (tối đa 3 tháng) tại các trường đại học Việt Nam, đồng thời các nhà khoa học hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng có thể đăng ký tham gia nghiên cứu ở Vương quốc Anh.

Hướng dẫn đăng ký và hồ sơ mẫu có thể được tìm thấy tại địa chỉ sau:
www.britishcouncil.org/education/science/current-opportunities/travel-grants-2014

Để biết thêm chi tiết về việc nộp hồ sơ tại Việt Nam, vui lòng liên lạc Cô Nguyễn Thu Giang, Quản lý các chương trình giáo dục đại học tại địa chỉ email Giang.Nguyen@britishcouncil.org.vn

*Quỹ Newton có tổng chi phí hỗ trợ lên đến £375,000,000 (£75,000,000/năm trong vòng 5 năm tính từ năm 2014/2015). Thông qua Quỹ này, Vương quốc Anh mong muốn tận dụng thế mạnh nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của mình để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội tại các quốc gia đối tác. Cụ thể với các hợp tác song phương và đa phương tập trung vào việc nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, Vương quốc Anh sẽ xây dựng quan hệ bền vững, chặt chẽ và hệ thống với các quốc gia đối tác.

Tại Việt Nam, “GBP10 triệu/5 năm” dự tính dành cho hợp tác khoa học theo 3 hợp phần: Nhân lực, Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao nghiên cứu.

Để biết thêm thông tin về Quỹ Newton, xin liên hệ:

Chị Phan Liên Hương, Cán bộ Chương trình Nghiên cứu, Đại sứ quán Anh, địa chỉ email: phan.huong@fco.gov.uk

+100%- 🖶 In