Quỹ Newton thông báo chương trình hỗ trợ hợp tác nghiên cứu ngăn hạn tại Vương quốc Anh

Hạn nộp hồ sơ: 22-24/10/2014
Quỹ Newton là một chương trình hợp tác phát triển chính thức về khoa học và đổi mới sáng tạo giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh trong thời gian 5 năm bắt đầu từ năm 2014.

Trong khuôn khổ Quỹ Newton, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đang phối hợp với Viện Hàn lâm Anh quốc (British Academy) và Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia (Royal Academy of Engineering) triển khai chương trình hợp tác “Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh”.

Các bên liên quan sẽ đồng tài trợ cho những chuyến trao đổi quốc tế giữa các nhà khoa học hai nước để thực hiện các nghiên cứu chung, phục vụ sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam, trong thời gian từ 3 tới 12 tháng.

Các nhà khoa học đã có bằng Tiến sỹ trong lĩnh vực kỹ thuật hoặc khoa học xã hội và nhân văn có nhu cầu thực hiện nghiên cứu ngắn hạn tại Anh quốc, có thể hợp tác với một đơn vị nghiên cứu của Anh để cùng nộp hồ sơ xin tài trợ và, các nhà khoa học đang tham gia đề tài do Quỹ tài trợ sẽ được ưu tiên xem xét bởi NAFOSTED.

Thông tin về hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ được thông báo tại địa chỉ sau:

Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2014

Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2014

Thông tin thêm về Quỹ Newton: vui lòng xem tại đây

Để biết thêm thông tin về chương trình, xin liên hệ:

Chị Đặng Hoàng Anh, Chuyên viên Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, địa chỉ email: minhanh@most.gov.vn
Chị Phan Liên Hương, Cán bộ Chương trình Nghiên cứu, Đại sứ quán Anh, địa chỉ email: phan.huong@fco.gov.uk

+100%- 🖶 In