Print This Post

Danh sách đề tài hợp tác song phương Việt Bỉ năm 2009

TT Tên đề tài Chủ trì đề tài Cơ quan chủ trì
1 Tổng hợp và xác định cấu trúc hóa học các dẫn xuất của artemisinin và axit shikimic có các hoạt tính chống virus, chống sốt rét và chống khối u. Nguyễn Văn Hùng Viện Hóa học – Viện Khoa học Việt Nam
Prof. Dr. Wim Dehaen University of Leuven (KULeuven)
2 Tổng hợp các dị vòng aza mới chứa nhóm trifloromethyl từ các chất trifluoromethyl imin. Nguyễn Văn Tuyến Viện Hóa học – Viện Khoa học Việt Nam
Norbert De Kimp Ghent University, Faculty of Bioscience Engineering
3 Hoạt hóa hệ thống miễn dịch của tôm sú (Penaeus mondon) bằng protein sốc nhiệt Lê Hồng Phước Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II TP HCM
Peter Bossier Ghent University
4 Sự tự vệ của tôm chống lại vi-rút đốm trắng Nguyễn Thanh Phương ĐH Cần Thơ
Hans Nauwynck Ghent University
5 Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – EU trong triển khai cơ chế phát triển sạch CDM ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Nguyễn Quang Thuấn Viện nghiên cứu châu Âu – Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Hans Bruyninckx K.U.Leuven, Institute for Intemational and Eurooean Policv / Leuven Centre for Global Govemance Studies

Bài viết liên quan