Print This Post

Danh sách đề tài hợp tác song phương Việt Bỉ năm 2011

TT Tên đề tài Chủ trì đề tài Cơ quan chủ trì Thời gian 
1 Điều khiển chiết suất âm của siêu vật liệu TS. Vũ Đình Lãm Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 24 tháng
Peter Lievens Katholieke Universiteit Leuven (K.U. Leuven)
2 Giảm thiểu tỉ lệ bệnh ho gà trên trẻ em tại các nước có đặc điểm dịch tễ học khác nhau bằng tăng nồng độ kháng thể của bà mẹ trong quá trình mang thai PGS.TS. Đặng Đức Anh Viện Vệ sinh Dịch tễ 24 tháng
Pierre Van Dammme Vrije Universiteit Brussel
3 Kết hợp các tiêu chuẩn hình thái và sinh học phân tử để nghiên cứu đa dạng Tuyến trùng ở rừng ngập mặn Cần Giờ, Việt Nam TS. Nguyễn Đình Tứ Trung ương 24 tháng
GS.TS. ANN VANREUSEL Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4 Nghiên cứu cơ chế nội sinh với rễ lúa của vi khuẩn cố định đạm Pseudomonas stutzeri. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp Ghent University 24 tháng
GS.TS. Jos Vanderleyden Ghent University
5 Nghiên cứu động thái dinh dưỡng trong ruộng muối sản xuất Artemia ở vùng ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long TS. Châu Minh Khôi Trường Đại học Cần Thơ 24 tháng
GS. Roel Merckx Katholieke Universiteit Leuven (K.U. Leuven)
6 Chế tạo, nghiên cứu và thử nghiệm ứng dụng một số vật liệu quang xúc tác có cấu trúc nano mét PGS.TS. Nguyễn Văn Minh Trường Đại học Cần Thơ 24 tháng
Johan Hofkens Katholieke Universiteit Leuven (K.U. Leuven)/ Ghent University
7 Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho người dân ở các vùng ven biển Việt Namt TS. Vũ Thanh Tâm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 24 tháng
GS.TS. Okke Batelaan Katholieke Universiteit Leuven (K.U. Leuven)
8 Kiểm soát hoạt động của vi sinh vật gây hư hỏng theo mô hình khép kín: từ khi đánh bắt đến khi sản phẩm cá Tra đến tay người tiêu dùng TS. Lý Nguyễn Bình Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (CWRPI), Bộ Tài nguyên và Môi trường 24 tháng
GS. Frank Devlieghere Vrije Universiteit Brussel

 

Bài viết liên quan