Print This Post

Thông báo về việc cấp kinh phí năm 2012

Hiện nay, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đang chờ Bộ Tài chính phê duyệt và cấp vốn ngân sách bổ sung năm 2011.  Do vậy, việc cấp kinh phí năm 2012 cho các đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ sẽ chậm hơn so với kế hoạch dự kiến.

Quỹ sẽ tiến hành cấp kinh phí cho các đề tài/nhiệm vụ khoa học công nghệ ngay sau khi nhận được nguồn vốn ngân sách bổ sung từ Bộ Tài chính.