Print This Post

Danh sách tài trợ tham dự hội nghị/hội thảo năm 2011

STT Tên người được tài trợ Cơ quan  Tên hội thảo/Địa điểm Thời gian 
1  Đặng Minh Đức
Nguyễn Bích Thuận
 Viện Nghiên cứu Châu Âu
 EU-Asia Climate Relations: Policy Tools and Strategies in Transition
Vương Quốc Bỉ
5 ngày
22 – 26/10/2011
2 Nguyễn Đăng Minh Trường ĐH Kinh tế

– ĐHQGHN
Winter Simulation Conference
Hoa Kỳ
5 ngày
11 – 14/12/2011
3 Nguyễn Phương Loan Trường Quản lý KH&CN Hoa Kỳ 5 ngày

 

Bài viết liên quan