Print This Post

Hội nghị giới thiệu các chương trình tài trợ và hướng dẫn sử dụng, quyết toán kinh phí đề tài NCCB KHXH&NV do Quỹ tài trợ năm 2011

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) hiện nay đang cấp kinh phí cho các đề tài nghiên cứu mới được phê duyệt trong đợt tài trợ đầu tiên của Quỹ đối với nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV). Nhằm giúp các nhà nghiên cứu KHXH&NV tiếp cận với các cơ hội tài trợ và nắm rõ hơn các quy chế hoạt động của Quỹ, chiều ngày 09/4/2011, tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức hội nghị: “Giới thiệu các chương trình tài trợ và hướng dẫn sử dụng, quyết toán kinh phí đề tài NCCB do Quỹ tài trợ”.

Tham dự Hội nghị có khoảng 100 đại biểu là các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, chủ nhiệm đề tài, đại diện các cơ quan chủ trì đề tài do Quỹ tài trợ.

Tại hội nghị, Ông Phan Hồng Sơn – Giám đốc điều hành Quỹ đã giới thiệu các chương trình tài trợ đang được Quỹ triển khai như NCCB trong khoa học tự nhiên, NCCB trong KHXH&NV; tài trợ cho nghiên cứu khoa học theo chương trình hợp tác song phương với các Quỹ khoa học của nước ngoài; tài trợ một số hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học như tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế tại Việt Nam, tài trợ cho nhà khoa học đi tham dự và trình bày báo cáo tại Hội nghị khoa học ở nước ngoài, thực tập nghiên cứu ở nước ngoài, phí công bố công trình khoa học; hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ. Bà Đỗ Phương Lan – Phó Giám đốc phụ trách tài chính của Quỹ đã giới thiệu quy trình lập dự toán đề tài NCCB, hướng dẫn cụ thể phương thức sử dụng và quyết toán kinh phí đề tài tại đơn vị và giải đáp thắc mắc của các đại biểu về các vấn đề phát sinh trong quá trình ký hợp đồng nghiên cứu và sử dụng kinh phí đề tài.

 

Các nội dung trình bày, trao đổi tại Hội nghị được các đại biểu quan tâm, tham gia thảo luận sôi nổi. Nhiều ý kiến, thắc mắc nêu lên tại Hội nghị đã được Lãnh đạo Quỹ giải đáp chi tiết.

 

Theo yêu cầu của các chủ nhiệm đề tài, Quỹ xin đăng tải một số biểu mẫu để tham khảo khi triển khai thực hiện đề tài trong thực tế:
  1. Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (Mẫu 1, Mẫu 2);
  1. Quy chế chi tiêu đề tài (Mẫu) .
  1. Hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí (Hướng dẫn) .