Print This Post

Hội đồng quản lý Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia họp phiên thứ 8

Tháng 8/2023, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) tổ chức phiên họp thứ 8 của Hội đồng quản lý Quỹ (HĐQL) nhiệm kỳ III. Phiên họp do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch HĐQL Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia chủ trì với sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản lý, Trưởng ban Kiểm soát và Lãnh đạo Cơ quan điều hành Quỹ.

Chủ tịch HĐQL Quỹ Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ Đoàn Minh Huấn điều hành phiên họp

Tại phiên họp, Ông Phạm Đình Nguyên – Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ đã báo cáo tóm tắt việc thực hiện kết luận tại phiên họp lần thứ 7 Hội đồng quản lý nhiệm kỳ III, tình hình triển khai hoạt động của Quỹ 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng triển khai hoạt động của Quỹ 6 tháng cuối năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành (CQĐH) Quỹ đã tổ chức triển khai các công việc bám sát kế hoạch được giao, cụ thể: thông báo tài trợ các chương trình NCCB trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, NCCB trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, NAFOSTED – DFG (Đức); đánh giá định kỳ, đánh giá nghiệm thu và cấp kinh phí cho các đề tài Quỹ tài trợ theo kế hoạch; hoàn thành xác nhận quyết toán tài chính tại hơn 260 tổ chức chủ trì đề tài do Quỹ tài trợ; làm việc với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán tại Quỹ; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học “Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học công nghệ trình độ cao ở các trường đại học” tại Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng và phát triển “hệ thống ký hợp đồng trực tuyến”. Trong 6 tháng cuối năm 2023, Quỹ sẽ tiếp tục sửa đổi các văn bản quản lý, triển khai các hoạt động và giải ngân kinh phí được cấp theo kế hoạch, tăng cường hợp tác quốc tế, triển khai giải thưởng Tạ Quang Bửu, kiện toàn nhân sự Quỹ, và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và tin học hóa

Tại phiên họp, Hội đồng quản lý Quỹ đã tập trung thảo luận về các nội dung bao gồm tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung thể chế nhằm tạo hành lang pháp lý đối với các hoạt động của Quỹ; mô hình hoạt động Quỹ; nâng cao chất lượng đề tài do Quỹ tài trợ; phát huy liêm chính trong nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN quốc gia; xây dựng lộ trình đẩy mạnh hoạt động truyền thông…

Trưởng ban kiểm soát Quỹ – Ông Nguyễn Hữu Quân – có báo cáo về hoạt động và kế hoạch các công việc tiếp theo của Ban Kiểm soát Quỹ.

Trao đổi tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQL Quỹ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Văn bản số 690/TTg-KGVX ngày 30/7/2023 về việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, yêu cầu rà soát các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực KH&CN, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đột phá, các giải pháp toàn diện, hiệu quả để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đổi mới mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển KH&CN và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Chủ tịch HĐQL Quỹ đề nghị Cơ quan điều hành Quỹ chủ động nghiên cứu, đề xuất Lãnh đạo Bộ các giải pháp đối với các nội dung này.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQL Quỹ phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang nhất trí với báo cáo của Cơ quan điều hành Quỹ, đề nghị CQĐH tiếp tục bám sát kế hoạch hoạt động để triển khai công việc; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản quản lý nhằm hoàn thiện mô hình Quỹ; đồng thời đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế và truyền thông trong các tháng cuối năm 2023.

Tin: NAFOSTED