Print This Post

Hội nghị Giới thiệu chương trình tài trợ tại Bình Định

Nằm trong kế hoạch tuyên truyền về các chương trình tài trợ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED), ngày 17 tháng 8 năm 2012, tại Sở Khoa học công nghệ tỉnh Bình Định, Cơ điều hành Quỹ NAFOSTED phối hợp với Quỹ phát triển khoa học công nghệ Bình Định đã tổ chức Hội nghị Giới thiệu các chương trình tài trợ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đối với các tổ chức, các nhà khoa học tại Bình Định. Tham dự hội nghị có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu và đại diện của một số doanh nghiệp có các hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tại Hội nghị, ông Mai Thế Bình, Phó Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ NAFOSTED đã giới thiệu với các đại biểu quy định về tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, cùng các hướng dẫn cụ thể về việc lập dự toán cho các đề tài nghiên cứu cơ bản, phương thức sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đề tài. Ông Mai Thế Bình cũng lưu ý các nhà khoa học thời hạn nhận hồ sơ đề tài NCCB trong KHXH&NV để xét duyệt tài trợ trong năm nay là trước 16h30 ngày 14/9/2012.

Thông tin về chương trình bảo lãnh vốn vay, cho vay và các chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ cũng được thảo luận tại hội nghị. Các doanh nghiệp đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại khi tiếp cận với các chương trình chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và kiến nghị một số giải pháp tháo gỡ. Đây là những ý kiến quý báu giúp Quỹ NAFOSTED làm cơ sở trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ.

Quỹ NAFOSTED dự kiến sẽ tổ chức thêm hai đợt tuyên truyền các chương trình tài trợ tại khu vực phía Nam từ nay đến cuối tháng 8 năm 2012.