Print This Post

Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về đánh giá nghiên cứu khoa học

Trung tuần tháng 5 vừa qua, các cơ quan tài trợ nghiên cứu khoa học thuộc chính phủ từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh về đánh giá nghiên cứu khoa học do Quỹ khoa học quốc gia Hoa Kỳ (National Science Foundation – NSF) đứng ra tổ chức tại Arlington, Virginia (Hoa Kỳ).

Cuộc họp thượng đỉnh lần này là kết quả của một chuỗi các hội nghị khu vực đã được tổ chức trong suốt một năm qua nhằm xác định những nguyên tắc cốt lõi về đánh giá trong khoa học – yếu tố quan trọng hỗ trợ lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tìm ra những chuẩn mực và kinh nghiệm tốt nhất nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu đa quốc gia và giữa các châu lục.

Hội nghị đã thống nhất các nguyên tắc giúp các nhà tài trợ có thể đánh giá và lựa chọn ra các dự án nghiên cứu khoa học xứng đáng nhất. Phát biểu tại hội nghị, ông Suresh, giám đốc Quỹ khoa học Hoa Kỳ, nói “Bản tập hợp chung này không nhất thiết bao gồm tất cả các nguyên tắc, nhưng đây là những nguyên tắc cơ bản nhất mà tất cả chúng tôi đều đã nhất trí với nhau”, và “những thỏa thuận như vậy tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án nghiên cứu đa quốc gia”.

Ngoài ra, Hội đồng Nghiên cứu toàn cầu (Global Research Council – GRC) gồm các nhà lãnh đạo các tổ chức tài trợ khoa học công lập từ khoảng 50 quốc gia cũng đã được chính thức tuyên bố thành lập. Ông Suresh cũng cho biết: “Chúng tôi không định tạo ra một bộ máy quan liêu mới”, mà thay vào đó là tạo ra diễn đàn cho các “cuộc thảo luận cấp cao về các vấn đề, chính sách tổng quát hơn”, trong đó sẽ tập trung phát triển các quan điểm chung về bảo vệ tính minh bạch trong nghiên cứu và mở rộng việc tiếp cận thông tin”.

Quỹ phát triển khoa học công nghệ và quốc gia đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần này. Đây là cơ hội quý giá cho Nafosted học hỏi, trao đổi các kinh nghiệm về công tác quản lý và đánh giá khoa học, cũng như tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các tổ chức tài trợ khoa học trên thế giới.
Thông tin thêm về Hội nghị xin tham khảo tại trang web: http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2012/05/new-global-research-council-take.html