Print This Post

Quyết định bổ nhiệm giám đốc Quỹ

Ngày 28/5/2012, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Dũng giữ chức vụ Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, nhiệm kỳ 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/6/ 2012.