Print This Post

Họp Hội đồng đánh giá xét chọn đề tài hợp tác song phương NAFOSTED – NHMRC năm 2018

Ngày 10-12/07/2018, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Hội đồng nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Quốc gia Úc (NHMRC) đã tổ chức phiên họp Hội đồng khoa học chung đánh giá xét chọn đề tài hợp tác song phương NAFOSTED – NHMRC năm 2018.

Phiên họp của Hội đồng khoa học chung được tổ chức trực tuyến, trong đó năm (05) nhà khoa học phía Việt Nam họp tại Hà Nội và năm (05) nhà khoa học phía Úc họp tại Canberra (Úc). Phiên họp cũng có sự tham gia của đại diện Cơ quan điều hành NAFOSTED và NHMRC tại phòng họp trực tuyến tại Hà  Nội.

Chương trình hợp tác NAFOSTED – NHMRC thực hiện đồng tài trợ cho các nghiên cứu thuộc lĩnh vực Y sinh của nhà khoa học hai nước. Các nghiên cứu được thực hiện trong thời gian tối đa 3 năm.

Các hồ sơ đề nghị tài trợ được gửi xin ý kiến chuyên gia phản biện (04 chuyên gia phản biện/hồ sơ) và ủy viên giới thiệu (spokesperson) thuộc Hội đồng khoa học chung (02 ủy viên/hồ sơ). Tại phiên họp, Hội đồng khoa học chung đánh giá các hồ sơ trên cơ sở kết quả nhận xét của các chuyên gia phản biện và ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng.

Theo đánh giá của Hội đồng, chương trình tài trợ đã nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học trong lĩnh vực, trong đó nhiều nhà khoa học có kinh nghiệm, công tác tại những trường đại học, viện nghiên cứu hoặc các bệnh viện lớn trên khắp cả nước. Các vấn đề nghiên cứu có tính cập nhật, hứa hẹn mang lại nhiều giá trị khoa học và ý nghĩa thực hiện cho cả 2 phía Úc và Việt Nam.

Sau phiên họp đánh giá xét chọn, đại diện NAFOSTED và NHMRC đã trao đổi về tình hình và kết quả triển khai chương trình đồng tài trợ theo biên bản thỏa thuận đã ký và các biện pháp để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Kết quả đánh giá, đề xuất của Hội đồng chung sẽ được cơ quan quản lý của hai Quỹ phê duyệt và thông báo tới các nhóm nghiên cứu để tổ chức, thực hiện, dự kiến vào tháng 9-10/2018.