Print This Post

Họp Hội đồng đánh giá xét chọn hồ sơ đề tài thuộc chương trình hợp tác NAFOSTED – RCUK 2017

Ngày 11-12/07/2018, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Hội đồng nghiên cứu về Môi trường (NERC), Hội đồng nghiên cứu về Kinh tế và Xã hội (ESRC) thuộc Hội đồng nghiên cứu Anh quốc (RCUK) đã tổ chức phiên họp Hội đồng khoa học hỗn hợp nhằm đánh giá xét chọn các hồ sơ đề tài thuộc chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – RCUK đợt tiếp nhận hồ sơ tháng 10/2017.

Phiên họp của Hội đồng khoa học hỗn hợp được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia với sự có mặt của bốn (04) nhà khoa học phía Việt Nam và bốn (04) nhà khoa học phía Anh tham gia đánh giá các đề tài phía Việt Nam. Bên cạnh đó, phiên họp còn có sự tham gia của các nhà khoa học khác từ Anh, Thái Lan, Philippines và đại diện các đơn vị tài trợ cùng tham gia chuỗi chương trình hợp tác song phương giữa RCUK và các quốc gia Đông Nam Á.

Chương trình hợp tác NAFOSTED – RCUK 2017 hướng tới tài trợ các đề tài hợp tác có chất lượng cao giữa các nhóm nghiên cứu Việt Nam và Anh với chủ đề: “Nghiên cứu về tác động của tai biến thiên nhiên trong khí tượng thủy văn”, bao gồm lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất và nước biển dâng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình cũng mở rộng ưu tiên tới các nghiên cứu liên ngành giữa lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Các đề tài được tài trợ dự kiến bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2018 với thời gian từ 24-36 tháng.

Kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ, NAFOSTED và RCUK đã nhận được tổng cộng 16 hồ sơ, trong đó có 12 hồ sơ hợp lệ được đưa vào đánh giá tại phiên họp. Trước đó, các hồ sơ đã được gửi xin ý kiến chuyên gia phản biện (tối thiểu 02 chuyên gia phản biện/hồ sơ). Tại phiên họp, Hội đồng khoa học chung đánh giá các hồ sơ trên cơ sở kết quả nhận xét của các chuyên gia phản biện và đưa ra danh mục các hồ sơ đáp ứng các tiêu chí của chương trình.

Sau phiên họp, NAFOSTED và RCUK đang tiếp tục trao đổi để thống nhất danh mục đề tài được tài trợ dựa trên kết quả đánh giá của Hội đồng. Sau khi các đề xuất tài trợ được phê duyệt, NAFOSTED và RCUK sẽ thông báo tới các nhóm nghiên cứu để tổ chức, thực hiện theo quy định của mỗi bên.