Print This Post

Họp Hội đồng hỗn hợp đánh giá xét chọn các đề tài hợp tác song phương Việt – Bỉ năm 2013

Chương trình hợp tác song phương Việt Bỉ được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Flanders (FWO), Bỉ ký kết và triển khai giai đoạn 1 từ năm 2009 – 2012 và giai đoạn 2 từ năm 2012- 2016. Trong giai đoạn 1, hai Quỹ đã thống nhất đồng tài trợ 13 đề tài, trong đó có 12 đề tài trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và 01 đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội. Trong khuôn khổ các đề tài, nhà khoa học Việt Nam và Bỉ đã hợp tác chặt chẽ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhiều nhà khoa học trẻ đã được đào tạo chính quy (bậc thạc sỹ, tiến sỹ) và đào tạo ngắn hạn tại các trường đại học/cơ quan nghiên cứu của Bỉ.
Năm 2013, Chương trình hợp tác song phương Việt Bỉ đã tiếp nhận 28 hồ sơ, trong đó có 23 hồ sơ hợp lệ thuộc các lĩnh vực Toán học, Khoa học thông tin và máy tính, Vật lý, Hóa học, Khoa học Trái đất, Khoa học Sự sống,  Cơ học và Khoa học Xã hội.
Ngày 26/11/2013, Hội đồng khoa học hỗn hợp NAFOSTED-FWO đã họp đánh giá xét chọn hồ sơ đăng ký năm 2013 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên hai Quỹ triển khai đợt đánh giá xét chọn theo phương thức mới, trong đó các hồ sơ đăng ký sẽ được đánh giá bởi Hội đồng khoa học gồm 05 nhà khoa học Việt Nam và 05 nhà khoa học Bỉ.
GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Khoa học hỗn hợp cho biết “Hội đồng đã làm việc rất nghiêm túc, thảo luận cởi mở, thẳng thắn và có sự đồng thuận cao trong việc thống nhất về các tiêu chí, cách thức xét chọn cũng như kết quả xét chọn của 23 hồ sợ đăng ký”. Việc tổ chức Hội đồng khoa học hỗn hợp Việt Nam và Bỉ còn giúp Cơ quan Điều hành 2 Quỹ chia sẻ kinh nghiệm đồng thời thống nhất phương thức đánh giá khoa học và quản lý các đề tài nghiên cứu trong khuôn khổ Chương trình.
Theo kế hoạch đã được thống nhất giữa hai Quỹ, danh sách các đề tài được tài trợ sẽ được công bố vào tháng 12/2013, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng trong Quý I/2014.
Một số hình ảnh tại Phiên họp