Print This Post

Kế hoạch thành lập các Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật nhiệm kỳ 2022-2024

Chương trình Nghiên cứu cơ bản (NCCB) trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật (KHTN&KT) do Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia tài trợ được triển khai từ năm 2009. Đến nay, Quỹ đã tài trợ ~ 3.000 đề tài với sự tham gia của hơn 12.000 lượt nhà khoa học tại 300 tổ chức khoa học và công nghệ trên khắp cả nước. Kết quả trung bình đối với mỗi đề tài là 03 công bố khoa học quốc tế uy tín, góp phần đào tạo 01 tiến sỹ và hơn 02 thạc sỹ. Các nhiệm vụ NCCB do Quỹ tài trợ đóng góp gần 60% tổng số công bố khoa học quốc tế uy tín của Việt Nam được tài trợ từ ngân sách Nhà nước, góp phần quan trọng cải thiện các chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII liên quan đến công bố khoa học quốc tế của Việt Nam trong hơn 10 năm qua. Để có được kết quả như vậy không thể không kể đến các đóng góp quan trọng của các Hội đồng khoa học NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT (HĐKH) thông qua các hoạt động tư vấn về chuyên môn, đánh giá khoa học đối với các nhiệm vụ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ.

Trong hơn 10 năm qua, Quỹ đã 5 lần thành lập các HĐKH hoạt động theo nhiệm kỳ (2009-2012; 2013-2015, 2015-2017; 2017-2019 và 2019-2021)Theo định kỳ, từ nay đến hết tháng 12/2022, Quỹ triển khai việc thành lập HĐKH nhiệm kỳ mới (2022-2024). Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Thông tin chi tiết

Thời gian dự kiến

Bước 1

Giới thiệu nhà KH

Cộng đồng khoa học giới thiệu các nhà khoa học đủ điều kiện tham gia 08 HĐKH

Từ ngày 16/6-16/7/2022

Bước 2

Xác nhận tham gia và cập nhật lý lịch khoa học

Các nhà khoa học được giới thiệu xác nhận  tham gia danh sách ứng viên các HĐKH và cập nhật lý lịch khoa học trên hệ thống OMS.

Từ ngày 16/6-20/7/2022

Bước 3

Bình chọn HĐKH mới

Các nhà khoa học được giới thiệu vào hệ thống OMS đề xuất HĐKH nhiệm kỳ 2022-2024 từ danh sách ứng viên.

Từ ngày 01/8-1/9/2022

Bước 4

Tổng hợp kết quả và đề xuất HĐKH

Tổng hợp kết quả giới thiệu từ cộng đồng khoa học và đề xuất HĐKH nhiệm kỳ 2022-2024

Từ ngày 15/9 -10/10/2022

Bước 5

Báo cáo HĐQL về phương án HĐKH mới

Báo cáo để HĐQL chỉ đạo về phương án thành lập HĐKH nhiệm kỳ 2022-2024.

Tháng 10-11/2022

Bước 6

Thành lập HĐKH

Công bố 08 HĐKH nhiệm kỳ 2022-2024.

Tháng 12/2022

Các Hội đồng khoa học NCCB trong lĩnh vựcKHTN&KT nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 08 Hội đồng:

1. HĐKH ngành Toán học
2. HĐKH ngành Khoa học Thông tin và Máy tính
3. HĐKH ngành Vật lý
4. HĐKH ngành Hóa học
5. HĐKH ngành Khoa học Trái đất, Khoa học Biển
6. HĐKH ngành Sinh học Nông nghiệp
7. HĐKH ngành Cơ học và Kỹ thuật
8. HĐKH ngành Y sinh Dược học

Hệ thống bình chọn các HĐKH ngành dự kiến được khởi động từ ngày 15/6/2022 và kết thúc vào ngày 20/7/2022 để các nhà khoa học đề cử/ứng cử tham gia HĐKH và cập nhật lý lịch khoa học. Việc bình chọn sẽ được tiến hành trên hệ thống từ ngày 01/8 đến 1/9/2022. Mong các nhà khoa học tích cực tham gia bình chọn thông qua tài khoản trên hệ thống quản lý trực tuyến (OMS) (https://www.nafosted.gov.vn/oms_ns/account/index.php) để việc thành lập HĐKH đảm bảo chất lượng, lựa chọn được các thành viên có năng lực, uy tín, đóng góp tốt nhất cho cộng đồng khoa học và công nghệ Việt Nam./.

Tin: Phòng KHTN&KT