Print This Post

Kết quả đánh giá hồ sơ tham gia Hội thảo kết nối nhà khoa học Việt Nam – Vương quốc Anh

Ngày 15/9/2017, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã tổ chức đánh giá 40 hồ sơ đăng ký tham gia Hội thảo kết nối nhà khoa học Việt Nam – Vương quốc Anh do Hội đồng nghiên cứu về Môi trường (NERC) trực thuộc Hội đồng nghiên cứu Anh quốc (RCUK) tổ chức tại Jakarta, Indonesia.

Các hồ sơ được đánh giá dựa vào sự phù hợp về lĩnh vực nghiên cứu, thành tích nghiên cứu khoa học cũng như nhu cầu hợp tác của cơ quan công tác của các cá nhân đăng ký. Danh sách 07 nhà khoa học được lựa chọn tham gia Hội thảo kết nối Việt Nam – Vương quốc Anh tại Jakarta từ ngày 10-11/10/2017 như sau:

STT Họ và tên Cơ quan công tác
1 Bùi Lê Vinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2 Đỗ Hoài Nam Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
3 Mai Văn Trịnh Viện Môi trường Nông nghiệp
4 Nguyễn Nguyệt Minh Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
5 Phạm Hữu Tỵ Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế
6 Quách Thị Khánh Ngọc Đại học Nha Trang
7 Trần Hữu Tuấn Đại học Huế
Các nhà khoa học không tham gia Hội thảo kết nối Việt Nam – Vương quốc Anh vẫn có thể nộp hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác đồng tài trợ năm 2017 giữa NAFOSTED và RCUK. Thông tin chi tiết về cách thức đăng ký chương trình đồng tài trợ sẽ được đăng tải trong các thông báo tiếp theo trên website của Quỹ.