Print This Post

Khối các Quỹ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021

Ngày 28/12/2021, tại Hà Nội, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia (NATIF) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trong Bộ KH&CN.

Tại Hội nghị, đại diện hai Quỹ đã khái quát những nét chính về các kết quả đã đạt được và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Ông Nguyễn Đình Bình, Giám đốc NATIF cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên Quỹ thực hiện các hoạt động theo Điều lệ mới. Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg về Điều lệ hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành ngày 29/1/2021 đã khẳng định vai trò, vị trí và sự cần thiết của Quỹ trong việc thúc đẩy nâng cao tiềm lực công nghệ quốc gia thông qua hoạt động đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam. Thực hiện Quyết định số 436/QĐ-BKHCN ngày 11/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Cơ quan điều hành Quỹ đã và đang xây dựng các văn bản, trình cấp có thẩm quyền bao gồm 01 Thông tư, 02 Quyết định, 08 văn bản cấp Hội đồng quản lý. Năm 2021, Quỹ tập trung thực hiện một số hoạt động làm căn cứ để triển khai các hoạt động của Quỹ bao gồm: hoạt động tài trợ, hoạt động tín dụng, thúc đẩy đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp… Mặc dù còn nhiều khó khăn trong triển khai cấp kinh phí, tự chủ tài chính, duy trì hoạt động bộ máy, xây dựng văn bản, quy định…, Quỹ luôn bám sát các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ KH&CN để triển khai công việc, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, quy chế, quy định của Bộ KH&CN. Về phương hướng năm 2022, Quỹ sẽ tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, chuẩn bị đầy đủ các văn bản quản lý liên quan, ứng dụng và phát triển công cụ quản lý để triển khai hoạt động của quỹ theo quy định mới, trước hết là triển khai hoạt động cho vay ưu đãi, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp thông qua các chương trình, nhiệm vụ do Bộ trưởng giao, hợp tác trong và ngoài nước về đổi mới công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp và các hoạt động khác.

Toàn cảnh Hội nghị

Về phía NAFOSTED, ông Phạm Đình Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách Quỹ cho biết, năm 2021, Quỹ đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 theo phân công của Lãnh đạo Bộ KH&CN và theo chức năng hoạt động của Quỹ. Các chương trình lớn (NCCB, Tiềm năng) sau thời gian tạm dừng nhận hồ sơ từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2021 do hạn chế về ngân sách cấp cho Quỹ năm 2020 và năm 2021 đã được tiếp tục triển khai theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. Cuối tháng 9/2021, thời hạn tiếp nhận hồ sơ 03 chương trình (NCCB trong KHTN&KT, NCCB trong KHXH&NV, tiềm năng) kết thúc, tổng cộng Quỹ đã tiếp nhận 975 hồ sơ, dự kiến hoàn thành đánh giá xét chọn và phê duyệt tài trợ vào đầu năm 2022. Đối với chương trình hợp tác quốc tế, NAFOSTED và Quỹ Khoa học Thụy Sỹ (SNSF) đã phối hợp tổ chức đánh giá xét chọn 39 hồ sơ tiếp nhận được, phê duyệt tài trợ 10 đề tài trong năm 2021. Quỹ cũng duy trì tiếp nhận (quanh năm không theo đợt) và đánh giá các hồ sơ của chương trình đột xuất 2021 (số lượng ít). Năm 2021 Quỹ cũng hoàn thành việc tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp Nhà nước đối với các đề tài thuộc Đề án Lịch sử Việt Nam, đã báo cáo kết quả với Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Chính phủ. Năm 2022, với nguồn NSNN dự kiến được phân bổ, Quỹ vẫn phải hạn chế tối đa tài trợ mới nhưng sẽ cố gắng duy trì đầy đủ các chương trình tài trợ theo chức năng; triển khai chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN quốc gia theo quy định mới tại Nghị định số 19/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021; tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác quốc tế đã ký kết. Bên cạnh đó, Quỹ cũng sẽ phối hợp với Vụ KHTC, Vụ PC, VP Bộ để nghiên cứu, đề xuất ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia thay thế Thông tư liên tịch số 129/2007/TTLT -BTC – BKHCN ngày 02/11/2007; xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ tài chính của Quỹ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đối với các hoạt động quản lý của Quỹ.

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tham dự Hội nghị đánh giá cao sự nỗ lực của hai Quỹ trong triển khai các hoạt động trong điều kiện dịch bệnh phức tạp và tình hình kinh phí khó khăn, đồng thời trao đổi, góp ý nhằm hoàn thiện phương hướng hoạt động năm 2022 cho hai Quỹ.

Đại diện Lãnh đạo hai Quỹ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị trong Bộ trong quá trình triển khai hoạt động của hai đơn vị trong giai đoạn tiếp theo./.

Tin: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp