Print This Post

Kiểm tra, xác nhận kinh phí sử dụng và quyết toán năm 2011 của các đề tài NCCB trong Khoa học tự nhiên

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đang thực hiện kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí năm 2011 của 476 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên trên toàn quốc.

Trong tháng 2 và tháng 3, các cán bộ của Quỹ phối hợp cùng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ KHCN đã trực tiếp tới các tổ chức chủ trì để kiểm tra, đối chiếu hồ sơ chứng từ, lập báo cáo chi tiết tình hình sử dụng kinh phí từng đề tài và xác nhận quyết toán. Trước đó, Quỹ cũng đã gửi công văn xuống các đơn vị chủ trì để thông báo lịch làm việc và yêu cầu các đơn vị chuẩn bị hồ sơ. Công tác kiểm tra, xác nhận quyết toán từng đề tài đến nay diễn ra thuận lợi nhờ vào việc chuẩn bị hồ sơ, chứng từ đầy đủ và sự hợp tác của các đơn vị chủ trì và các chủ nhiệm đề tài. Tuy nhiên, một số đơn vị chuẩn bị hồ sơ chứng từ còn chưa theo đúng hướng dẫn của Quỹ.

Kế hoạch làm việc dự kiến kết thúc vào ngày 6 tháng 4, sau đó, các số liệu sẽ được đối chiếu và tổng hợp quyết toán cho các đề tài.