Print This Post

NAFOSTED tiếp tục hỗ trợ ba nhà khoa học trao đổi ngắn hạn tại Vương quốc Anh

Tháng 6/2019, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đã lựa chọn ba nhà khoa học đăng ký tham gia chương trình hợp tác NAFOSTED – The UK Academies để tiếp tục hỗ trợ trong hoạt động trao đổi học thuật tại Vương quốc Anh. Ba nhà khoa học của Viện Ứng dụng Công nghệ, Viện Quản lý Đất đai và Phát triển nông thôn – Trường Đại học Lâm nghiệp và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sẽ đến các trường Đại học Portsmouth, Đại học Sussex, và Đại học Edinburgh để thực hiện các nghiên cứu ngắn hạn về Y dược cũng như Sinh học nông nghiệp trong thời gian từ 3 đến 6 tháng. Đây là đợt gọi hồ sơ lần thứ nhất trong năm 2019 của NAFOSTED đối với chương trình hợp tác theo thỏa thuận khung đã ký với Viện Hàn lâm Anh quốc (British Academy) và Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering) trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam. Vào tháng 10, NAFOSTED sẽ tiếp tục thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình lần thứ 2 trong năm 2019.

Tin: VânHT